Progi 2014 – Prognoza dla uczelni trzyprzedmiotowych

//Prognoza dla uczelni dwuprzedmiotowych jest dostępna tutaj//

Na wstępie chciałbym skomentować niektóre komentarze pod naszymi wpisami, w których możemy przeczytać, że publikujemy prognozy celowo zawyżone, aby uniknąć sytuacji w której ktoś się nie dostanie, choć według naszych prognoz powinien się dostać. Otóż nie jest tak. Nasze prognozy mają za zadanie odzwierciedlać faktyczne końcowe progi punktowe, które ustalą się na samym końcu rekrutacji, a zatem na początku października. Piszę to, aby było jasne, że spadek progów na poziomie np. pięciu punktów (a nawet czterech) tak naprawdę nie jest możliwy w zestawieniu rok do roku. Piszę tu o regularnym spadku, czyli dotyczącym wszystkich uczelni biorących udział w całej kampanii rekrutacyjnej. Naturalnie, zdarzają się sytuacje wyjątkowe, w których próg na jednej uczelni nagle gwałtownie spada do poziomu nieprawdopodobnie niskiego (jak choćby 2 lata temu w Szczecinie w rekrutacji na kierunek lekarski, tryb niestacjonarny), ale dotyczą one w zasadzie wyłącznie trybu niestacjonarnego, a poza tym – zdarzają się bardzo rzadko. Przyczyny takiego zjawiska nie zawsze są jasne, zwykle bardzo wysoka opłata za rok studiów (znacznie odbiegająca od kwot na innych uczelniach) skutecznie odstrasza kandydatów i w efekcie na studia dostaje się każdy, kto się tylko zarejestrował. Poza tym, czasem niektóre uczelnie życzą sobie dostarczenia dokumentów jeszcze przed opublikowaniem list rankingowych. Wielu kandydatów nie doczytuje informacji i przez to zostaje skreślona z listy kandydatów. W efekcie próg spada czasem dużo poniżej oczekiwań.
Takie sytuacje dowodzą temu, że rekrutacja na medycynę powinna zostać całkowicie ujednolicona wobec wszystkich uczelni biorących w niej udział.

Prognoza dla uczelni, na których wymagane w rekrutacji są trzy przedmioty.
(Kraków, Warszawa, Wrocław)

Zdecydowana większość kandydatów ubiegających się o miejsce na ww. uczelniach opiera się na wynikach matur z rozszerzonych: biologii i chemii oraz podstawowej matematyki. Analizę wyników z biologii i chemii przedstawiliśmy we wpisie dotyczącym prognoz na uczelnie dwuprzedmiotowe. Doszliśmy do wniosku, że sumaryczna trudność obu matur (a co za tym idzie – ich wyniki) była jednakowa w stosunku do lat ubiegłych, a zatem nie odegra znaczącej roli w kształtowaniu się progu.
Zupełnie inna sytuacja jest w przypadku matury podstawowej z matematyki. Analiza wstępnych informacji CKE o wynikach matur z roku 2013 i 2014 wyraźnie wskazuje na to, że matura z matematyki podstawowej w tym roku wypadła dużo słabiej niż w roku ubiegłym. Niższa o 8% mediana, a o 7% średnia, dają przy nieznacznie niższym w tym roku odchyleniu standardowym prawdopodobnie spory spadek ilości bardzo wysokich wyników z tej matury (a tylko takie nas interesują).
Idąc dalej, czynniki I i II ze wspomnianej prognozy również rokują spadek progów.

Naszym zdaniem, podobnie jak w przypadku uczelni dwuprzedmiotowych - nie należy się również spodziewać wzrostu progów na uczelniach trzyprzedmiotowych (z wyjątkiem Wrocławia, który od tego roku ma inne warunki naboru), a raczej ich niewielkiego spadku.
Prognozowanie progu na CM UJ w Krakowie utrudnia nam brak danych o faktycznym końcowym progu w ubiegłym roku (podany przez nas próg 275 był ustanowiony na początku września i prawdopodobnie jeszcze spadł). Poniższą prognozę dla CM UJ prosimy traktować, jako robioną w stosunku do progu 275 w ubiegłym roku.

KIERUNEK LEKARSKI, STACJONARNE

 • Kraków: 272
 • Warszawa: 264
 • Wrocław: 263

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY, STACJONARNE

 • Kraków: 263
 • Warszawa: 256
 • Wrocław: 255

Prognoz na studia niestacjonarne w tym roku nie będziemy przedstawiać, gdyż nie opublikowaliśmy jeszcze zestawienia kosztów tych studiów, a wydaje się, że są one podstawowym czynnikiem w ustalaniu się progu punktowego.

Wiadomo, że limit przyjęć na studia niestacjonarne wzrósł w tym roku o 39 miejsc. W stosunku do ogólnej ilości miejsc w tym trybie studiów – jest to wzrost bardzo duży (procentowo znacznie większy niż w przypadku studiów stacjonarnych). Jest to niewątpliwie ważny czynnik sprzyjający spadkowi progów.

Nie przedstawimy swojej propozycji dotyczącej progu punktowego w Olsztynie. Uznaliśmy, że w tym jednym przypadku scenariusz może być każdy, a zatem prawdopodobieństwo spadku progów jest równe, co prawdopodobieństwo ich wzrostu.

///Wpisy z prognozami zostaną zaktualizowane o wnioski z opublikowanych przed kilkoma dniami staninami///
///Rekomendujemy odwoływanie się z wynikami matur do Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Wpis temu poświęcony jest dostępny tutaj.///

Komentarzy: 728

 1. 2 próg na stacjonarny lek w Krakowie: 91,67(275)

  pp

  2014.07.16
  20:49

 2. I przesunęło się o 47 osób

  pp

  2014.07.16
  20:50

 3. 268 i przyjęta na lekdent CMUJ

  Strzecha

  2014.07.16
  21:50

 4. ŚUM – 2 lista – 171 (78%)

  Adam

  2014.07.17
  16:38

 5. Ile spadnie w Łodzi i Szczecinie na lek? Ile na lek w Katowicach i Bydgoszczy po III liście? Jak przewidujecie?

  Prezes

  2014.07.17
  21:27

 6. Siema, zupełnie nie wiem jak na to wszystko patrzeć. Rok temu w październiku WUM stoma stacjo wysyłali mi jeszcze wiadomości że jestem któryśtamnasty na rezerwie. W lipcu byłem 50-któryś rezerwowy. W tym roku z kolei jestem teraz 104, więc albo próg wcale nie spadnie, albo masa osób ‚zapasowo’ porejestrowała się na stomę. Mam 258. Prognozy prognozami ale fakty mówią co innego :/ ktoś coś mi rozjaśni?

  Timeless

  2014.07.28
  11:02

 7. Jaki próg obstawiacie na wum końcowy?

  No

  2014.08.01
  11:13

 8. ciekawie to wygląda

  badania cito

  Kamil

  2018.01.22
  15:16

Twój adres e-mail nie będzie wyświetlany ani przekazywany innym podmiotom. Pola wymagane oznaczono *.

*

*

Wpisz swój komentarz: