[2021] Terminy rekrutacji na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w 2021 roku (aktualizowane ostatnio 13.06.2021r)

——————————————————————

Mapa kierunków medycznych: Link

 

OBSZERNA ANALIZA I PRZEWIDYWANIA PROGÓW POJAWIĄ SIĘ

-> 12.07.2021r.

Białystok – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R/MATEMATYKA R
Termin rejestracji:  4.05.2021 do 11.07.2021
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: do 14.07.2021
Pierwsza lista rankingowa: 15.07.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 16-26.07.2021
Źródło danych: Link

Bydgoszcz - Colegium Medicium (UMK) im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R 0,55/MATEMATYKA R 0,55 + CHEMIA R 0,45/FIZYKA R 0,45/MATEMATYKA R 0,45
Termin rejestracji: od 07.06.2021 do 08.07.2021
Opłata rekrutacyjna (85zł): należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 13.07.2021 – 14:00
Druga lista rankingowa: 22.07.2021 – 14:00
Trzecia lista rankingowa: 28.07.2021 – 14:00
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 14-19.07.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z drugiej listy rankingowej: 23-26.07.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z trzeciej listy rankingowej: 29.07.2021 do 2.08.2021
Źródło danych: Link, Link2

Gdańsk - Gdański Uniwersytet Medyczny (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R/MATEMATYKA R
Termin rejestracji:  od 1.06.2021 do 08.07.2021
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: od 1.06.2021 do 08.07.2021
Pierwsza lista rankingowa: 13.07.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 13-15.07.2021
Kolejne listy rankingowe: 16.07, 20.07, 23.07, 27.07, 30.07, 3.08, 6.08, 23.08, 26.08

Źródło danych: Link, Link2

Katowice - Śląski Uniwersytet Medyczny (ŚUM) w Katowiach (wydział I w Katowicach oraz wydział II w Zabrzu) – (lekarski i lekarsko dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/MATEMATYKA R/FIZYKA R
Termin rejestracji: 30.04.2021 do 7.07.2021 (do 23:59)
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: należy uzupełnić w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 15.07.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: Link

Katowice - Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (niepubliczna) (lekarski) (płatne)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/MATEMATYKA R/FIZYKA R
Termin rejestracji: od 04.05.2021 do 28*.08.2021
*po dniu 26.08.2021 r. istnieje możliwość złożenia podania do Rektora z prośbą o przyjęcie na studia w wyniku pojawienia się wolnych miejsc (nie później niż do dnia 04.10.2021 r.)
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: należy uzupełnić w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 30.08.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: od 31.08.2021 do 06.09.2021
Źródło danych: Link

Kielce - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R + FIZYKA R lub P/MATEMATYKA R lub P
Termin rejestracji: od 01.06.2021 do 7.07.2021
Opłata rekrutacyjna (85zł): należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 9.07.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 10-15.07.2021
Kolejne terminy przyjmowania kompletu wymaganych dokumentów na studia– z listy rezerwowej w przypadku niewypełnienia limitu miejsc: 16-26.07.2021
Źródło danych: Link

Kraków Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R + MATEMATYKA R
Termin rejestracji: od 1.06.2021 do 8.07.2021
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 16.07.2021
Druga lista rankingowa: 17.09.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 19-22.07.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 20-22.09.2021
Dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane): 03.09.2021
Źródło danych: Link

Kraków - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (niepubliczna) (lekarski) (niepubliczna) (płatne) 

Wymagane przedmioty: 2 do wyboru z biol (PP/PR) lub chem (PP/PR) lub fiz (PP/PR)
Termin rejestracji: od 17.05.2021 do 31.08.2021
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: należy uzupełnić w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: brak danych
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: Link

Lublin - Uniwersytet medyczny w Lublinie (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + MATEMATYKA P/R + CHEMIA R/FIZYKA R
Termin rejestracji:  od 18.05.2021 do 12.07.2021
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 16.07.2021 – 12:00
Druga lista rankingowa: 22.07.2021 - 12:00
Trzecia lista rankingowa: 27.07.2021 - 12:00
Czwarta lista rankingowa: 30.07.2021 - 12:00
Piąta lista rankingowa: 3.09.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 21.07.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z drugiej listy rankingowej: 26.07.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z trzeciej listy rankingowej:  29.07.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z czwartej listy rankingowej:  02.08.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z piątej listy rankingowej: 3.09.2021
Źródło danych: Link, Link2

Łódź - Uniwersytet Medyczny w Łodzi (lekarski)

Wymagane przedmioty: 2 do wyboru z biol (PP/PR) lub chem (PP/PR) lub fiz (PP/PR)
Termin rejestracji: od 26.04.2021 do 07.07.2021
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: do 10.07.2021
Pierwsza lista rankingowa: 13.07.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: od 13.07.2021 do 17.07.2021
Źródło danych: Link

Łódź - Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Wojskowy – MON)  (lekarski)

Wymagane przedmioty: 2 do wyboru z biol (PP/PR) lub chem (PP/PR) lub fiz (PP/PR)
Termin rejestracji: od 26.04.2021 do 07.07.2021
Terminy testów sprawnościowych: 6-8.07.2021
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: do 10.07.2021
Pierwsza lista rankingowa: 13.07.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: od 13.07.2021 do 17.07.2021
Źródło danych: Link

Olsztyn - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol + chem + (fiz (PP/PR) lub mat (PP/PR))
Termin rejestracji: od 08.06.2021 do 08.07.2021 do godziny 15:00
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: od 21.06.2021 do 08.07.2021 do godziny 15:00
Pierwsza lista rankingowa: 14.07.2021 – 12:00
Druga lista rankingowa: 22.07.2021 – 12:00
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: do 20.70.2021 do godziny 15:00* (decyduje data wpływu a nie wysłania)
Źródło danych: Link

Opole - Uniwersytet Opolski (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R
Termin rejestracji: od: 19.04.2021 00:00 do: 12.07.2021 23:59
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: 16.07.2021
Pierwsza lista rankingowa: do 16.07.2021 – 13:00
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: od 17.07.2021 do 23.07.2021 – 15:00
Źródło danych: Link, Link2

Poznań - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (wydział I i II) (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R
Termin rejestracji: od 10.05.2021 do 30.06.2021
Opłata rekrutacyjna (85złnależy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: do 12.07.2021 – 15:00
Pierwsza lista rankingowa: do 14.07.2021
Druga lista rankingowa: do 20.07.2021
Trzecia lista rankingowa: do 26.07.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej:  do 16.07.2021 – 15:00
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z drugiej listy rankingowej: do 22.07.2021 – 15:00
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z trzeciej listy rankingowej:  do 28.07.2021 – 15:00
Źródło danych: Link, Link2

Radom - Uniwersytet Technologiczno-Humnistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol (PR) + chem (PR) + (mat (PP/PR) lub fiz (PP/PR))
Termin rejestracji: od 17.05.2021 do 12.07.2021
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: należy uzupełnić w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 15.07.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: od 16.07.2021 do 26.07.2021
Źródło danych: Link

Rzeszów - Uniwersytet Rzeszowski (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol (PR) + (chem (PR) lub fiz (PR) lub mat (PR))
Termin rejestracji: od 31.05.2021 do 16.07.2021
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: należy uzupełnić w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 20.07.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: od 21.07.2021 do 30.07.2021
Źródło danych: Link

Szczecin - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R
Termin rejestracji: od 10.05.2021 do 11.07.2021
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: informacja na listach rankingowych
Pierwsza lista rankingowa: brak danych
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: termin zostaje podany w momencie ogłoszenia listy rankingowej.
Źródło danych: Link, Link2

Warszawa - Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) (wydział I i II) (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol (PP/PR) + chem (PP/PR) + fiz (PP/PR) lub mat (PP/PR)
Termin rejestracji: od 4.05.2021 do 7.07.2021* (*7.07. – ostatni dzień wyboru kierunku i wniesienia opłaty) (09.07.2021 zamknięcie systemu)
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: należy uzupełnić w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: pomiędzy 10 a 13 lipca
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 13.07.2021
Źródło danych: Link, Link2

Warszawa - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol (PP/PR) + chem (PP/PR) lub mat (PP/PR)
Termin rejestracji: od 1.06.2021 do 9.07.2021
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: należy uzupełnić w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 19.07.2021 – 12:00
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: Link, Link2

Warszawa – Uczelnia medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (lekarski) (płatne)

Wymagane przedmioty: biol (PP/PR) + chem (PP/PR) + mat lub fiz (PP)
Termin rejestracji: brak danych – tel. 22 703 43 93
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: należy uzupełnić w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: brak danych
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: Link

Warszawa - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie  (lekarski) (niepubliczna) (płatne)

Wymagane przedmioty: biol (PP/PR) + chem (PP/PR) + mat lub fiz (PP/PR)
Uwaga: Poziom rozszerzony matury: wartość „2″, poziom podstawowy matury: wartość „1,2″
Termin rejestracji: do 18.07.2021
Opłata rekrutacyjna (85zł): należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: należy wpisać w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 20.07.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 21.07.2021 – 05.08.2021
Źródło danych: Link, Link2

Wrocław - Uniwersytet medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol (PR) + chem (PR) + (fiz (PP/PR) lub mat (PP/PR))
Termin rejestracji: od 24.05.2021 do 12.07.2021 – 11:59
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: należy wpisać w terminie rejestracji

Pierwsza lista rankingowa: 14.07.2021 – 14:00
Druga lista rankingowa: 19.07.2021 – 14:30
Trzecia lista rankingowa: 22.07.2021 – 14:00
Czwarta lista rankingowa: 26.07.2021 – 14:00
Piąta* lista rankingowa: 28.07.2021 – 14:00
Szósta* lista rankingowa: 30.07.2021 – 14:00
Siódma* lista rankingowa: 02.09.2021 – 14:00
Ósma* lista rankingowa: 06.09.2021 - 14:00
* – o ile nie zostanie wypełniony limit miejsc

Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: od 15.07.2021 (10:00 – 14:00) do 19.07.2021 (10:00 – 13:00)
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z drugiej listy rankingowej: od 20.07.2021 (10:00 – 14:00) do 22.07.2021 (10:00 – 13:00)
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z trzeciej listy rankingowej: od 23.07.2021 (10:00 – 14:00) do 26.07.2021 (10:00 – 13:00)
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z czwartej listy rankingowej: od 27.07.2021 (10:00 – 14:00) do 28.07.2021 (10:00 – 13:00)
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z piątej listy rankingowej: od 29.07.2021 (10:00 – 14:00) do 30.07.2021 (10:00 – 13:00)
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z szóstej listy rankingowej: od 01.09.2021 (10:00 – 14:00) do 02.09.2021 (10:00 – 13:00)
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z siódmej listy rankingowej: od 03.09.2021 (10:00 – 14:00) do 06.09.2021 (10:00 – 13:00)
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z ósmej listy rankingowej: od 07.09.2021 (10:00 – 14:00) do 08.09.2021 (10:00 – 13:00)
Źródło danych: Link

Zielona Góra - Uniwersytet Zielonogórski (lekarski)

Wymagane przedmioty:  2 wybrane z: BIOLOGIA R/ CHEMIA R/ FIZYKA R/ MATEMATYKA R
Termin rejestracji: od 1.06.2021 do 15.07 (brak informacji)
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 19.07.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: Link

Komentarzy: 1732

 1. Hej! Przenosił się ktoś z Was albo może znacie kogoś, kto przenosił się z UMED Łódź na CMUJ? Zastanawiam się, czy problemem jest dla nich, że rekrutowalam się na 1 rok z 2 przedmiotami (chem i biol), a na CMUJ wymagają 3 (nie mam matmy ani fizyki). Chodzi o przenosiny po 3 roku.

  Dbs

  2021.09.06
  14:34

 2. 9 wrześnie była kolejna lista osob do przyjecia na niestacjo lek w Opolu, jaki był próg?

  ol

  2021.09.16
  16:31

 3. jak tam dzisiaj opole stacjo, wie ktoś, proszę o info

  Ala

  2021.09.16
  17:18

 4. Ludzie powie ktoś jak jest na UKSW – lekarski?
  Podobno z anatomii są duże problemy….please proszę o info

  Jan

  2021.09.16
  23:53

 5. Ktoś składał odwołanie do cię Kraków? Ile czekaliście?

  Baloon13

  2021.09.16
  23:56

 6. Hej odkupie miejsce na lekarski niestacjo PUM, bardzo mało mi brakuje, a myślałam ze na stacjo starczy, może ktoś z was jest dużo dużo dalej i chce sprzedać, płace potrójnie. lekarski.niestacjo@gmail.com
  Bardzo proszę o wiadomość.

  Lek PUM

  2021.09.23
  02:45

 7. PUM lek-dent niestacjo, błagam was jak ktoś z was nie zamierza tam iść to zrezygnujcie. Oni wypuszczają listy co 2 tygodnie przyjmując po 9 osób!

  Lek PUM

  2021.09.23
  13:01

 8. Witam, dostałem się na następujące uczelnie niestacjo i chętnie odsprzedam miejsca za 300zł każde. Uczelnie to PUM UZ UKSW. O kontakt proszę pisać komentarz tutaj. Napiszę na maila z potwierdzeniami i screenami.

  Adamman3003

  2021.09.25
  17:14

 9. UKSW ma anate z WUMem a na WUMie jest najtrudniejsza anatomia w Polsce, przygotuj się już teraz na poprawkę, ledwo przeżyjesz ten rok

  Adamman3003

  2021.09.25
  17:16

 10. ŚUM dzwonił do ludzi z biologią ile minimalnie?

  Baloon13

  2021.09.27
  11:01

 11. Ile trzeba było mieć pkt na wyższej szkole technicznej ?

  Heniek

  2021.09.27
  21:14

 12. Mam pytanie PILNE! Jeśli oke mi przyznało dodatkowe punkty po odwołaniu to ja mam jeszcze gdzieś to zgłosić czy wystarczy jak dostarczając papiery na uczelnie dam im to pismo z oke, ze dostałam dodatkowy punkt?

  Lek PUM

  2021.09.29
  22:29

 13. xD Chemia 13, bio 55, mat p. 64 i ocena 4,5 ze studiow i jestem w Wawie na sklodowsliej, jyebec matur

  czeczen

  2021.09.30
  23:56

 14. Bydgoszcz cm umk 71.25 myślicie, że jeszcze jest szansa, że wejdzie?

  Oskar

  2021.10.07
  14:30

 15. Ludzie ale po co Wy tak o te niestacjo walczycie???? Spokojnie na lekarski w Zabrzu przyjmują. Wystarczy mieć całość matury na 30%….no po co ???

  Zina

  2021.10.07
  15:51

 16. Wiadomo czy bedzie kolejna lista na umed łódź?

  Rudi

  2021.10.09
  10:53

 17. Kto czeka jeszcze na listy? To prawda, że na niektórych uczelniach zajęcia zaczynają się od 18.10?

  Rebeka

  2021.10.11
  16:33

 18. ODKUPIĘ LOGOWANIE NA LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (stacjonarne) PUM. Wstępna cena 2000 zł ale do ustalenia

  ODKUPIĘMIEJSCE

  2021.10.12
  18:43

 19. O wiadomości odnośnie powyższego komentarza proszę na email:
  stoma.stacjo.pum@wp.pl

  ODKUPIĘMIEJSCE

  2021.10.12
  20:27

 20. Czy jest tu ktos, kto cos wie na temat uczelni meczycznej Marii Curie w Warszawie? nie wiedziałam o istnieniu tej uczelni i mam pytaniea, czy na anatomii wymagają każdego szczególiku, a szpilki wpijają w drobiazgi? Czy jest pogoń, że nie wyjdziesz jeszcze z zaliczenia ręki (mimo, ze się uczysz dniami i nocami), a tu już klatka i brzuch godni? Jakim systemem idzie anatomia, kosci i potem reszta, czy cała np kończyna w tym kości? Jak z histo i biologią molekularną? dużo fizyki i chemii?
  ilu wypuścili absolwentów? Od kiedy chodzi lek na tej uczelni? Na jakiej ulicy jest najwięcej zajęć?

  ajsza

  2022.02.13
  12:55

 21. Czy na UMP można się przenieść po 1 roku z leku na lek-dent?

  Ewa

  2022.08.06
  12:54

 22. Nie

  Nerek

  2023.08.03
  08:06

Twój adres e-mail nie będzie wyświetlany ani przekazywany innym podmiotom. Pola wymagane oznaczono *.

*

*

Wpisz swój komentarz: