[2024] Terminy rekrutacji na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w 2024 roku (aktualizowane ostatnio 9.06.2024r.)

——————————————————————

Mapa kierunków medycznych: LINK

ANALIZA I PRZEWIDYWANIA PROGÓW POJAWIĄ SIĘ PO PUBLIKACJI WYNIKÓW MATUR

 

Białystok – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R/CHEMIA R/FIZYKA R/MATEMATYKA R
Termin rejestracji: od ​​07.05.2024 do 10.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: 10.07.2024
Pierwsza lista rankingowa: 12.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 15-17.07.2024
Źródło danych: LINK

Bielsko – Biała –  Śląski Uniwersytet Medyczny (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R/MATEMATYKA R
Termin rejestracji: od ​​29.04.2024 do 10.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 18.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: zostanie podany na liście rankingowej
Źródło danych: LINK

Bydgoszcz - Colegium Medicium (UMK) im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R 0,55/MATEMATYKA R 0,55 + CHEMIA R 0,45/FIZYKA R 0,45/MATEMATYKA R 0,45
Termin rejestracji: od 03.06.2024 do 15.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł): należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 18.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 19-24.07.2024
Źródło danych: LINK

Bydgoszcz - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R/MATEMATYKA R
Termin rejestracji: od 03.06.2024 do 12.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł): należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 16.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 17-19.07.2024
Źródło danych: LINK

Częstochowa – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R/MATEMATYKA R
Termin rejestracji: od 01.06.2024 do 15.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 15.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 19-20,22.07.2024
Źródło danych: LINK

Dąbrowa Górnicza – Akademia WSB (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R/P/CHEMIA R/P/FIZYKA R/P/MATEMATYKA R/P
Termin rejestracji: brak danych
Opłata rekrutacyjna brak danych
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych
Pierwsza lista rankingowa: brak danych
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: LINK

Elbląg - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R/MATEMATYKA R/P / ANGIELSKI R/P
Termin rejestracji: od 01.06.2024 do 14.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa:  15.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: LINK

Gdańsk - Gdański Uniwersytet Medyczny (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R/MATEMATYKA R
Termin rejestracji: od 13.05.2024 do 12.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa:  18.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: LINK

Kalisz - Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R/MATEMATYKA R
Termin rejestracji: od 13.06.2024 do 12.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: do 12.07.2024
Pierwsza lista rankingowa: 19.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: do 23.07.2024
Źródło danych: LINK

Katowice - Śląski Uniwersytet Medyczny (ŚUM) – (lekarski i lekarsko dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/MATEMATYKA R/FIZYKA R
Termin rejestracji: od 29.04.2024 do 12.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 18.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: zostanie opublikowany wraz z listą rankingową
Źródło danych: LINK

Katowice - Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (niepubliczna) (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/MATEMATYKA R/FIZYKA R
Termin rejestracji: od 06.05.2024 do 15.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 25.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 26-29.07.2024
Źródło danych: LINK

Kielce - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R + FIZYKA R lub P/MATEMATYKA R lub P
Termin rejestracji: od 01.06.2024 do 10.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł): należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 12.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 15-20.07.2024
Źródło danych: LINK

Kraków - Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: lekarski: BIOLOGIA R + CHEMIA R + MATEMATYKA R lub FIZYKA R; lekarsko-dentystyczny: BIOLOGIA R + CHEMIA R
Termin rejestracji: od 04.06.2024 do 09.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: 09.07.2024
Pierwsza lista rankingowa: 18.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 19,22,23,24.07.2024
Źródło danych: LINK

Kraków - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (niepubliczna) (lekarski) (niepubliczna)

Wymagane przedmioty: 2 do wyboru z biol (PP/PR) lub chem (PP/PR) lub fiz (PP/PR)
Termin rejestracji: 15.05.2024 do 31.08.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: należy uzupełnić w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: brak danych
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: LINK

Lublin - Uniwersytet medyczny w Lublinie (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + MATEMATYKA P/R + CHEMIA R/FIZYKA R
Termin rejestracji:  od 03.06.2024 – 11.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 17.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: do 23.07.2024
Źródło danych: LINK

Lublin - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + MATEMATYKA R/ CHEMIA R/FIZYKA R
Termin rejestracji:  od 06.05.2024 do 18.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 19.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 19 – 31.07.2024 – elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut
w ciągu 14 dni od daty otrzymania elektronicznej informacji o wpisie na listę – dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej w Sekretariacie danego Wydziału (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni).
Źródło danych: LINK

Łódź - Uniwersytet Medyczny w Łodzi (lekarski)

Wymagane przedmioty: 2 do wyboru z biologia R lub chemia R lub fizyka R lub matematyka R
Termin rejestracji: od 25.04.2024 do 11.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 16.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 16-20.07.2024
Źródło danych: LINK

Łódź - Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Wojskowy – MON)  (lekarski)

Wymagane przedmioty: 2 do wyboru z biologia R lub chemia R lub fizyka R lub matematyka R
Termin rejestracji: od 25.04.2024 do 11.07.2024
Terminy testów sprawnościowych: 11,12.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: ok. 16.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 16-20.07.2024
Źródło danych: LINK

Łódź - Społeczna Akademia Nauk (SAN) (lekarski) (niepubliczna)

Wymagane przedmioty: biologia R + chemia R + matematyka R lub fizyka R
Termin rejestracji: brak danych
Opłata rekrutacyjna brak danych
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: brak danych
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: LINK

Nowy Sącz - Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu (lekarski)

Wymagane przedmioty: biologia R + chemia R lub fizyka R
Termin rejestracji: od 10.06.2024 do 02.08.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: brak danych
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: LINK

Nowy Targ - Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu (lekarski)

Wymagane przedmioty: biologia R + wybrany przedmiot R
Termin rejestracji: od 03.06.2024 do 19.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 29.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: kontakt mailowy ze strony uczelni dnia 29.07.2024
Źródło danych: LINK

Olsztyn - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol + chem + (fiz (PP/PR) lub mat (PP/PR))
Termin rejestracji: od 06.06.2024 do 15.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 18.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: do 25.07.2024
Źródło danych: LINK

Opole - Uniwersytet Opolski (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R
Termin rejestracji: od 19.04.2024 do 12.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 15.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 16.07-22.07.2024
Źródło danych: LINK

Płock - Akademia Mazowiecka w Płocku (lekarski)

Wymagane przedmioty: 2 do wyboru z: BIOLOGIA R/MATEMATYKA P/R/CHEMIA R/FIZYKA R
Termin rejestracji:  od 24.06.2024 do 15.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: brak danych
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: LINK

Poznań - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (wydział I i II) (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R
Termin rejestracji: od 13.05.2024 do 02.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł) należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: do 15.07.2024 do godz. 15.00
Pierwsza lista rankingowa: 17.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: do 19.07.2024
Źródło danych: LINK

Poznań - Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu (lekarski) (niepubliczna)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA P/R / FIZYKA P/R / MATEMATYKA P/R
Termin rejestracji:  od 01.03.2024 do 10.09.2024
Opłata rekrutacyjna: (85zł) należy zapłacić w terminie rejestracji, 2200 zł opłata wpisowa po złożeniu dokumentów
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych
Pierwsza lista rankingowa: brak danych
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: LINK

Radom - Uniwersytet Technologiczno-Humnistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol (PR) + chem (PR) + (mat (PP/PR) lub fiz (PP/PR))
Termin rejestracji: od 13.05.2024 do 14.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: do 14 lipca
Pierwsza lista rankingowa: 16.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 17-26.07.2024
Źródło danych: LINK

Rzeszów - Uniwersytet Rzeszowski (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol (PR) + (chem (PR) lub fiz (PR) lub mat (PR))
Termin rejestracji: od 27.05.2024 do 12.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: należy uzupełnić w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 24.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: od 24 lipca
Źródło danych: LINK

Siedlce - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R / FIZYKA R / MATEMATYKA R
Termin rejestracji:  od 24.05.2024 do 12.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych
Pierwsza lista rankingowa: 19.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 22-23.07.2024
Źródło danych: LINK

Szczecin - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: do wyboru 2 z BIOLOGIA R/CHEMIA R/FIZYKA R/MATEMATYKA R
Termin rejestracji: od 06.05.2024 do 10.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: 08.05-12.07.2024
Pierwsza lista rankingowa: brak danych
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: termin zostaje podany w momencie ogłoszenia listy rankingowej.
Źródło danych: LINK

Wałbrzych - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R LUB FIZYKA P/R LUB MATEMATYKA P/R
Termin rejestracji: od 20.05.2024 do 12.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: do 12.07.2024
Pierwsza lista rankingowa: 15.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 16-18.07.2024
Źródło danych: LINK

Warszawa - Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol (PP/PR) + chem (PP/PR) + fiz (PP/PR) lub mat (PP/PR)
Termin rejestracji: od 08.05.2024 do 11.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: do 11.07.2023
Pierwsza lista rankingowa: 17.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: od 19.07.2024
Źródło danych: LINK

Warszawa - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol (PP/PR) + chem (PP/PR) + mat (PP/PR)
Termin rejestracji: od 07.06.2024 do 11.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: należy uzupełnić w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 22,07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak informacji
Źródło danych: LINK

Warszawa - Uniwersytet Warszawski (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + ANGIELSKI R + MATEMATYKA P/R + POLSKI P/R + CHEMIA R / FIZYKA R
Termin rejestracji:  od 06.06.2024 do 10.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), do 11.07.2024
Termin uzupełniania wyników matur: do 12.07.2024
Pierwsza lista rankingowa: 22.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 23-25.07.2024
Źródło danych: LINK

Warszawa – Uczelnia medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (lekarski) (niepubliczna)

Wymagane przedmioty: biol (PP/PR) + chem (PP/PR) + mat lub fiz (PP)
Termin rejestracji: od 06.05.2024 do 08.09.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: należy uzupełnić w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: brak danych
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: LINK

Warszawa - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie  (lekarski) (niepubliczna)

Wymagane przedmioty: biol (PP/PR) + chem (PP/PR) + mat lub fiz (PP/PR)
Uwaga: Poziom rozszerzony matury: wartość „2″, poziom podstawowy matury: wartość „1,2″
Termin rejestracji: brak danych
Opłata rekrutacyjna (85zł): należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych
Pierwsza lista rankingowa: brak danych
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: LINK

Wrocław - Uniwersytet medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol (PR) + chem (PR) + (fiz (PP/PR) lub mat (PP/PR))
Termin rejestracji: od 20.05.2024 do 12.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 15.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: od 16.07.2024 do 18.07.2024
Źródło danych: LINK

Wrocław - Politechnika Wrocławska (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol (PR) + mat (PP/PR) + (chem (PR) lub fiz (PR)) + j.pol + j.obcy
Termin rejestracji: od 01.06.2024 do 12.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 16.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: od 17.07.2024 do 22.07.2024
Źródło danych: LINK

Wrocław - Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki (lekarski)

Wymagane przedmioty: 2 do wyboru z biol R, chem R, fiz R lub mat R
Termin rejestracji: w systemie Uniwersytety Medycznego w Łodzi
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: system wieloetapowy
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: system wieloetapowy
Źródło danych: LINK

Zabrze - Śląski Uniwersytet Medyczny (ŚUM) (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/MATEMATYKA R/FIZYKA R
Termin rejestracji: od 29.04.2024 do 12.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 18.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: zostanie opublikowany wraz z listą rankingową
Źródło danych: LINK

Zielona Góra - Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego (lekarski)

Wymagane przedmioty:  2 wybrane z: BIOLOGIA R/ CHEMIA R/ FIZYKA R/ MATEMATYKA R
Termin rejestracji: od 01.06.2024 do 14.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 15.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: od 15.07.2024 do 17.07.2024 (skany) do 18.07.2024 (oryginały)
Źródło danych: LINK

Komentarzy: 284

 1. we wrocławiu próg spadl czy wzrósł względem zeszłego roku?

  CM UMK

  2024.07.15
  17:53

 2. Jeśli chodzi o UMP, to ja szczerze polecam. Nigdzie nie jest idealnie, na każdej uczelni zdarzają się osoby zadowolone i te niezadowolone. Dużo negatywnych opinii było sprzed dwóch lat kiedy były zmiany w katedrze anatomii. Aktualnie jest w porządku i samo miasto do studiowania super.

  Asia

  2024.07.15
  18:55

 3. @ Asia w katedrze anatomi jest w porządku i dlatego połowa osób nie zdała anatomi?

  Ania

  2024.07.15
  20:21

 4. @Ania xdd na jakakolwiek uczelnie nie spojrzysz, czy śum, wum, cm umk, ump, umed czy nawet umed wroc to sa statystyki, ze duzo osob czegos nie zdaje i ze uwalaja xd nigdzie nie jest idealnie, o gdansku nie slyszalam jedynie negatywnych rzeczy chyba

  Ola

  2024.07.15
  20:54

 5. Na ump wiem, że bywa różnie, ale prawda jest taka, że każda uczelnia ma zalety i wady. Mam koleżankę na 5 roku na wumie i ona też mówiła straszne rzeczy o jej uczelni, z czego wiele z nich wiąże się ze zbyt dużą ilością studentów(zapisywanie się na egzaminy to igrzyska śmierci, jak nie chcesz pisać go o idiotycznej godzinie). Szczerze mówiąc najlepiej wybierać na zasadzie, które miasto ci najbardziej odpowiada. UMP ma swoje wady, ale Poznań jest fenomenalnym miejscem dla studenta, wliczając w to kawiarnie, restauracje, kluby, bary itp. Warszawa za to ma specyficzny klimat, ale pomimo zaludnienia i rozmiaru też jest ok. Wrocław jest świetny, a okolice centrum przepiękne i bardzo żywe,a sama uczelnia też niczego sobie. Moja siostra skończyła tam lek 2 lata temu i bardzo dobrze wspomina. Fajną opcją jest jeszcze Gdańsk, o którym dużo się nie mówi, ale poza sezonem jest to jedno z najprzyjaźniejszych miast w Polsce, już nie wspominając o uczelni i nowym szpitalu klinicznym. Jak jeszcze nie jesteście pewni, gdzie chcecie iśc,to osobiście polecam pojechać sobie do danego miasta pociągiem rano i spędzić dzień. Jak już trzeba gdzieś wytrzymać 6 lat, to ważne by sama otoczka wokół trudnych studiów was motywowała. (Random fact-biblioteka ump jest super i w czasie sesji to robi swoje;) )

  X

  2024.07.15
  21:03

 6. @X, no dokładnie, popieram w 100%, ja mam najbliżej na WUM, to idę na WUM i tyle i nie roztrząsam tak jak niektórzy tutaj, że tu nie zdają anatomii, a tam biofizyki, a jeszcze gdzie indziej farmakologii, bo wiem, że jak się będę sumiennie uczył, to zdam i tyle, nie rozumiem takich dylematów

  Erazm

  2024.07.15
  21:11

 7. Kochani. Mam dylemat między lekiem na WUM a CMUMK w Bydgoszczy. Gdzie łatwiej zaliczyć pierwszy rok i przejść przez studia bez repet i warunków? Nie stać mnie na warunki i repety. Oczywiście mam zamiar się uczyć, a moje pytanie wynika z tego, że są uczelnie, na których dużo ludzi odpada na pierwszym roku a nawet na wyższych latach. Drugie pytanie. Gdzie łatwiej dostać akademik? Na WUM czy CMUMK w Bydgoszczy? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

  Ania

  2024.07.16
  03:26

 8. Na WUM i w Bydgoszczy anatomia jest bardzo trudna (top 5 najtrudniejszych anatomii w Poksce). W Bydgoszczy podobnie jak na WUM wylatuje przez anatomie wiele studentow. Wiec wybor jest jak miedzy dzuma a cholera. Z dwojga zlego chyba latwiej zdac na WUM, bo oprocz ciezkiej anaty dosc trudnym przedmiotem jest histo, w Bydgoszczy oprocz trudnej anaty i histo jest na 1 roku jeszcze egzamin z biofizyki (na WUM tylko zal na ocene), bardzo ciezki egzamin z biologi molekularnej (na WUM proste zaliczenie na ocene) i jeszcze okropna biochemia, ktora tez konczy sie egzaminem na 1 roku. Slyszalem, ze bardzo latwo zdac anate w Szczecinie i Zielonej Gorze.

  Artur

  2024.07.16
  07:17

 9. Czy ktoś wie, na którym miejscu na pierwszej liście rankingowej na lekarskim w Łodzi była w tamtym roku ostatnia osoba na liście która się dostała na studia?

  Mm

  2024.07.16
  09:11

 10. Jeżeli chcecie się dowiedzieć o lek-dent ewentualnie jak jest na ŚUM na tym kierunku to możecie napisać na mail:
  jacekplacek13379@gmail.com

  Postaram się odpowiedzieć

  Jacek

  2024.07.16
  13:37

 11. Hmmm – do chwilowym namyśle postanowiłam przedstawic przemyślenia, obawy. Do rzeczy – w głowie nie mieści sie,że wystarczy mieć 40 lub niewiele więcej procent z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,zeby studiować medycynę.Próg powinien oscylować ( tak jak przed laty – od 180. Punkt drugi – jak można studiować kierunek lekarski na uczelni nie majacej oodpowiedniego zaplecza? Pozostaje mieć nadzieje,że żaden szpital, żadna przychodnia nie zatrudni osoby po takiej szkole. Dziwne czasy, bardzo dziwne, ktoś pisał wcześniej na ten temat,przerażające.

  Basia

  2024.07.16
  18:13

 12. Basiu, zgadzam się z Tobą.
  Pomysły rządzących są proste do zrozumienia – zalać rynek doktorami. To oni będą ponosić odpowiedzialność za zdrowie Polaków! Nie trzeba będzie im dużo płacić bo będzie ich dużo i zawsze znajdzie się ktoś do pracy!!!
  Problem zacznie się gdy choroby będą bardziej skomplikowane – rządzący poradzą sobie, „ciemny lud” będzie liczył na litość Boga!
  Niestety jesteśmy zbyt biednym krajem aby pozwolić sobie na takie postępowanie w dłuższej perspektywie ale kogo to obchodzi. Najważniejsze są „diety” wypłacane w Parlamencie

  Grzegorz

  2024.07.16
  18:52

 13. Basiu, a jaka przed laty była matura i jej poziom? Nad tym się zastanowiłaś? Otwórz sobie arkusz maturalny a właściwie arkusz egzaminu wstępnego (który ludzie z koneksjami i znajomościami, dzieci lekarzy skutecznie obchodziły wystarczającym zastrzykiem gotówki) z roku 2006 a z roku 2023. Wtedy zauważysz dlaczego progi nie oscylują w okolicach 180 punktów. Kiedyś uzyskać te 180 punktów było o wiele łatwiej niż aktualnie, w związku z czym spadły również progi na ten kierunek. A po 40% to wchodzi jedynie na studia niestacjonarne, czyli płatne i to też nie wszędzie a taki system funkcjonuje od bardzo dawna.

  K

  2024.07.17
  22:10

 14. Ile mniej-więcej osób wchodzi z drugiej listy na WUM? Aktualnie jestem 38 na liście rezerwowej (mam 228p. a próg był 229). Myślicie, że dostanę się z drugiej listy?

  Sara

  2024.07.17
  22:49

Twój adres e-mail nie będzie wyświetlany ani przekazywany innym podmiotom. Pola wymagane oznaczono *.

*

*

Wpisz swój komentarz: