[2024] Terminy rekrutacji na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w 2024 roku (aktualizowane ostatnio 9.06.2024r.)

——————————————————————

Mapa kierunków medycznych: LINK

ANALIZA I PRZEWIDYWANIA PROGÓW POJAWIĄ SIĘ PO PUBLIKACJI WYNIKÓW MATUR

 

Białystok – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R/CHEMIA R/FIZYKA R/MATEMATYKA R
Termin rejestracji: od ​​07.05.2024 do 10.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: 10.07.2024
Pierwsza lista rankingowa: 12.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 15-17.07.2024
Źródło danych: LINK

Bielsko – Biała –  Śląski Uniwersytet Medyczny (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R/MATEMATYKA R
Termin rejestracji: od ​​29.04.2024 do 10.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 18.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: zostanie podany na liście rankingowej
Źródło danych: LINK

Bydgoszcz - Colegium Medicium (UMK) im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R 0,55/MATEMATYKA R 0,55 + CHEMIA R 0,45/FIZYKA R 0,45/MATEMATYKA R 0,45
Termin rejestracji: od 03.06.2024 do 15.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł): należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 18.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 19-24.07.2024
Źródło danych: LINK

Bydgoszcz - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R/MATEMATYKA R
Termin rejestracji: od 03.06.2024 do 12.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł): należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 16.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 17-19.07.2024
Źródło danych: LINK

Częstochowa – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R/MATEMATYKA R
Termin rejestracji: od 01.06.2024 do 15.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 15.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 19-20,22.07.2024
Źródło danych: LINK

Dąbrowa Górnicza – Akademia WSB (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R/P/CHEMIA R/P/FIZYKA R/P/MATEMATYKA R/P
Termin rejestracji: brak danych
Opłata rekrutacyjna brak danych
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych
Pierwsza lista rankingowa: brak danych
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: LINK

Elbląg - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R/MATEMATYKA R/P / ANGIELSKI R/P
Termin rejestracji: od 01.06.2024 do 14.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa:  15.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: LINK

Gdańsk - Gdański Uniwersytet Medyczny (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R/MATEMATYKA R
Termin rejestracji: od 13.05.2024 do 12.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa:  18.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: LINK

Kalisz - Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R/MATEMATYKA R
Termin rejestracji: od 13.06.2024 do 12.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: do 12.07.2024
Pierwsza lista rankingowa: 19.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: do 23.07.2024
Źródło danych: LINK

Katowice - Śląski Uniwersytet Medyczny (ŚUM) – (lekarski i lekarsko dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/MATEMATYKA R/FIZYKA R
Termin rejestracji: od 29.04.2024 do 12.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 18.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: zostanie opublikowany wraz z listą rankingową
Źródło danych: LINK

Katowice - Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (niepubliczna) (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/MATEMATYKA R/FIZYKA R
Termin rejestracji: od 06.05.2024 do 15.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 25.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 26-29.07.2024
Źródło danych: LINK

Kielce - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R + FIZYKA R lub P/MATEMATYKA R lub P
Termin rejestracji: od 01.06.2024 do 10.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł): należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 12.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 15-20.07.2024
Źródło danych: LINK

Kraków - Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: lekarski: BIOLOGIA R + CHEMIA R + MATEMATYKA R lub FIZYKA R; lekarsko-dentystyczny: BIOLOGIA R + CHEMIA R
Termin rejestracji: od 04.06.2024 do 09.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: 09.07.2024
Pierwsza lista rankingowa: 18.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 19,22,23,24.07.2024
Źródło danych: LINK

Kraków - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (niepubliczna) (lekarski) (niepubliczna)

Wymagane przedmioty: 2 do wyboru z biol (PP/PR) lub chem (PP/PR) lub fiz (PP/PR)
Termin rejestracji: 15.05.2024 do 31.08.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: należy uzupełnić w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: brak danych
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: LINK

Lublin - Uniwersytet medyczny w Lublinie (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + MATEMATYKA P/R + CHEMIA R/FIZYKA R
Termin rejestracji:  od 03.06.2024 – 11.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 17.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: do 23.07.2024
Źródło danych: LINK

Lublin - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + MATEMATYKA R/ CHEMIA R/FIZYKA R
Termin rejestracji:  od 06.05.2024 do 18.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 19.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 19 – 31.07.2024 – elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut
w ciągu 14 dni od daty otrzymania elektronicznej informacji o wpisie na listę – dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej w Sekretariacie danego Wydziału (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni).
Źródło danych: LINK

Łódź - Uniwersytet Medyczny w Łodzi (lekarski)

Wymagane przedmioty: 2 do wyboru z biologia R lub chemia R lub fizyka R lub matematyka R
Termin rejestracji: od 25.04.2024 do 11.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 16.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 16-20.07.2024
Źródło danych: LINK

Łódź - Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Wojskowy – MON)  (lekarski)

Wymagane przedmioty: 2 do wyboru z biologia R lub chemia R lub fizyka R lub matematyka R
Termin rejestracji: od 25.04.2024 do 11.07.2024
Terminy testów sprawnościowych: 11,12.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: ok. 16.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 16-20.07.2024
Źródło danych: LINK

Łódź - Społeczna Akademia Nauk (SAN) (lekarski) (niepubliczna)

Wymagane przedmioty: biologia R + chemia R + matematyka R lub fizyka R
Termin rejestracji: brak danych
Opłata rekrutacyjna brak danych
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: brak danych
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: LINK

Nowy Sącz - Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu (lekarski)

Wymagane przedmioty: biologia R + chemia R lub fizyka R
Termin rejestracji: od 10.06.2024 do 02.08.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: brak danych
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: LINK

Nowy Targ - Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu (lekarski)

Wymagane przedmioty: biologia R + wybrany przedmiot R
Termin rejestracji: od 03.06.2024 do 19.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 29.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: kontakt mailowy ze strony uczelni dnia 29.07.2024
Źródło danych: LINK

Olsztyn - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol + chem + (fiz (PP/PR) lub mat (PP/PR))
Termin rejestracji: od 06.06.2024 do 15.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 18.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: do 25.07.2024
Źródło danych: LINK

Opole - Uniwersytet Opolski (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R
Termin rejestracji: od 19.04.2024 do 12.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 15.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 16.07-22.07.2024
Źródło danych: LINK

Płock - Akademia Mazowiecka w Płocku (lekarski)

Wymagane przedmioty: 2 do wyboru z: BIOLOGIA R/MATEMATYKA P/R/CHEMIA R/FIZYKA R
Termin rejestracji:  od 24.06.2024 do 15.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: brak danych
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: LINK

Poznań - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (wydział I i II) (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R
Termin rejestracji: od 13.05.2024 do 02.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł) należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: do 15.07.2024 do godz. 15.00
Pierwsza lista rankingowa: 17.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: do 19.07.2024
Źródło danych: LINK

Poznań - Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu (lekarski) (niepubliczna)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA P/R / FIZYKA P/R / MATEMATYKA P/R
Termin rejestracji:  od 01.03.2024 do 10.09.2024
Opłata rekrutacyjna: (85zł) należy zapłacić w terminie rejestracji, 2200 zł opłata wpisowa po złożeniu dokumentów
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych
Pierwsza lista rankingowa: brak danych
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: LINK

Radom - Uniwersytet Technologiczno-Humnistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol (PR) + chem (PR) + (mat (PP/PR) lub fiz (PP/PR))
Termin rejestracji: od 13.05.2024 do 14.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: do 14 lipca
Pierwsza lista rankingowa: 16.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 17-26.07.2024
Źródło danych: LINK

Rzeszów - Uniwersytet Rzeszowski (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol (PR) + (chem (PR) lub fiz (PR) lub mat (PR))
Termin rejestracji: od 27.05.2024 do 12.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: należy uzupełnić w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 24.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: od 24 lipca
Źródło danych: LINK

Siedlce - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R / FIZYKA R / MATEMATYKA R
Termin rejestracji:  od 24.05.2024 do 12.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych
Pierwsza lista rankingowa: 19.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 22-23.07.2024
Źródło danych: LINK

Szczecin - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: do wyboru 2 z BIOLOGIA R/CHEMIA R/FIZYKA R/MATEMATYKA R
Termin rejestracji: od 06.05.2024 do 10.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: 08.05-12.07.2024
Pierwsza lista rankingowa: brak danych
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: termin zostaje podany w momencie ogłoszenia listy rankingowej.
Źródło danych: LINK

Wałbrzych - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R LUB FIZYKA P/R LUB MATEMATYKA P/R
Termin rejestracji: od 20.05.2024 do 12.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: do 12.07.2024
Pierwsza lista rankingowa: 15.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 16-18.07.2024
Źródło danych: LINK

Warszawa - Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol (PP/PR) + chem (PP/PR) + fiz (PP/PR) lub mat (PP/PR)
Termin rejestracji: od 08.05.2024 do 11.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: do 11.07.2023
Pierwsza lista rankingowa: 17.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: od 19.07.2024
Źródło danych: LINK

Warszawa - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol (PP/PR) + chem (PP/PR) + mat (PP/PR)
Termin rejestracji: od 07.06.2024 do 11.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: należy uzupełnić w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 22,07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak informacji
Źródło danych: LINK

Warszawa - Uniwersytet Warszawski (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + ANGIELSKI R + MATEMATYKA P/R + POLSKI P/R + CHEMIA R / FIZYKA R
Termin rejestracji:  od 06.06.2024 do 10.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), do 11.07.2024
Termin uzupełniania wyników matur: do 12.07.2024
Pierwsza lista rankingowa: 22.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 23-25.07.2024
Źródło danych: LINK

Warszawa – Uczelnia medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (lekarski) (niepubliczna)

Wymagane przedmioty: biol (PP/PR) + chem (PP/PR) + mat lub fiz (PP)
Termin rejestracji: od 06.05.2024 do 08.09.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: należy uzupełnić w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: brak danych
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: LINK

Warszawa - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie  (lekarski) (niepubliczna)

Wymagane przedmioty: biol (PP/PR) + chem (PP/PR) + mat lub fiz (PP/PR)
Uwaga: Poziom rozszerzony matury: wartość „2″, poziom podstawowy matury: wartość „1,2″
Termin rejestracji: brak danych
Opłata rekrutacyjna (85zł): należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych
Pierwsza lista rankingowa: brak danych
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: LINK

Wrocław - Uniwersytet medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol (PR) + chem (PR) + (fiz (PP/PR) lub mat (PP/PR))
Termin rejestracji: od 20.05.2024 do 12.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 15.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: od 16.07.2024 do 18.07.2024
Źródło danych: LINK

Wrocław - Politechnika Wrocławska (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol (PR) + mat (PP/PR) + (chem (PR) lub fiz (PR)) + j.pol + j.obcy
Termin rejestracji: od 01.06.2024 do 12.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 16.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: od 17.07.2024 do 22.07.2024
Źródło danych: LINK

Wrocław - Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki (lekarski)

Wymagane przedmioty: 2 do wyboru z biol R, chem R, fiz R lub mat R
Termin rejestracji: w systemie Uniwersytety Medycznego w Łodzi
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: system wieloetapowy
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: system wieloetapowy
Źródło danych: LINK

Zabrze - Śląski Uniwersytet Medyczny (ŚUM) (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/MATEMATYKA R/FIZYKA R
Termin rejestracji: od 29.04.2024 do 12.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 18.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: zostanie opublikowany wraz z listą rankingową
Źródło danych: LINK

Zielona Góra - Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego (lekarski)

Wymagane przedmioty:  2 wybrane z: BIOLOGIA R/ CHEMIA R/ FIZYKA R/ MATEMATYKA R
Termin rejestracji: od 01.06.2024 do 14.07.2024
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 15.07.2024
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: od 15.07.2024 do 17.07.2024 (skany) do 18.07.2024 (oryginały)
Źródło danych: LINK

Komentarzy: 24

 1. Zapraszamy do komentowania :)

  Propranolol

  2024.06.09
  00:20

 2. Studentka 5 roku na gumedzie, która przeniosła się z niestacjo na stacjo, wynajmie pokój – zwierzęta mile widziane, więcej inf na pocztę
  Jeżeli masz pytania co do studiów to pisz
  Malinkak608@ Gmail . Com

  Nataligumed

  2024.06.11
  07:20

 3. juz sie zdazylam zestresowac

  Ola

  2024.06.12
  15:25

 4. https://www.rynekzdrowia.pl/Nauka/Zagraniczna-uczelnia-ksztalci-w-Polsce-lekarzy-Odbieraja-ukrainskie-dyplomy,259596,9.html

  W Bytomiu jest rekrutacja na medycynę farmację i stome filia w Polsce Kijowskiego Uniwersytetu medycznego otwarta.

  Oma

  2024.06.13
  07:50

 5. Choroba może zniszczyć wszystko – dlatego zostanę prędzej czy później i tak lekarzem. Mieszkanie? Tak ale medycyna jest najważniejsza…

  wojtek

  2024.06.13
  08:08

 6. wojtek o ch*j ci chodzi?XDDD

  Ola

  2024.06.13
  11:31

 7. Wrocław z tego co widzę ma inne wymagania w tym roku. Poprawcie mnie jeśli się mylę

  Iga

  2024.06.13
  17:42

 8. Iga, już w zeszłym roku tak było, że matma rozszerzona i podstawowa były inaczej liczone.

  Vesna

  2024.06.13
  18:04

 9. Wybierajcie uczelnie zrzeszone w KRAUM!
  https://kraum.org.pl/?page_id=2270

  Jan

  2024.06.13
  18:12

 10. Jestem egzaminatorem CKE i moge wam zawczasu powiedziec, ze progi prawdopodobnie zdecydowanie wzrosna

  patryk

  2024.06.13
  20:19

 11. @patryk – sam się ujawniłeś trollu. „Prawdopodobnie zdecydowanie”? Czyli zdecydowanie czy prawdopodobnie? Progi prawdopodobnie, ale zmaleją.

  Karo

  2024.06.13
  22:27

 12. Karo, przeczytaj mój komentarz jeszcze raz proszę, progi prawdopodobnie wzrosną o duza liczbe punktow – czyli zdecydowanie. Moge wiedziec w ktorej KE pracujesz? :) No chyba ze nie pracujesz i nie masz pojecia o czym mowisz…

  patryk

  2024.06.13
  22:55

 13. Ty jesteś egzaminatorem CKE, a Wojtek w tym roku już na 100 pro idzie na medycynę. To samo prawdopodobieństwo

  Marika

  2024.06.14
  06:48

 14. Kolejna działka sprzedana..kolejny krok bliżej..

  wojtek

  2024.06.14
  14:30

 15. Najlepsza inwestycja to inwestycja w siebie.. pamiętajcie o tym:)))

  wojtek

  2024.06.14
  19:36

 16. Będąc już dorosłymi tz przynajmniej mając te 18- 19 lat jeżeli możecie nie proście o kasę dziadków ,wujków, rodziców itd . Sami zabraniajcie i walczcie o swoję marzenia.

  wojtek

  2024.06.14
  19:41

 17. Stoma ma być w Kielcach?

  wojtek

  2024.06.14
  19:42

 18. Jest bardzo dużo emigrantów w zielonej górze i koło Białegostoku lepiej przemyśleć tam aplikowanie na uczelnie bo chyba nie jest tam teraz bezpiecznie.

  Ona

  2024.06.15
  23:38

 19. Nie ma jak w domu ale już jutro do domu..Co roku co najmniej jedna działka tak jak mówiłem…

  wojtek

  2024.06.16
  07:19

 20. Jel

  2024.06.16
  07:24

 21. ^po prostu powiedz, ze jestes rasista i tyle xdd

  Ola

  2024.06.16
  16:47

 22. @ola zanim coś napiszesz zainteresuj się co się dzieje w Europie i Twoim kraju.
  Mamy ogromny kryzys migracyjny na granicy.

  Jel

  2024.06.16
  22:02

 23. Jel/Ona (zdecyduj się na jeden nick) ale wiesz, że to nie jest forum od tego tematu? To nawet luźno powiązane nie jest tutaj z niczym więc nie zaśmiecaj forum.

  Vesna

  2024.06.16
  22:19

 24. Myślicie że progi spadną?

  Tobiasz

  2024.06.16
  22:41

Twój adres e-mail nie będzie wyświetlany ani przekazywany innym podmiotom. Pola wymagane oznaczono *.

*

*

Wpisz swój komentarz: