Mail

[2017] Terminy rekrutacji, wnoszenia opłaty rekrutacyjnej, uzupełniania wyników matur i pierwszych list rankingowych (Lekarski i Lekarsko-dentystyczny)

Prezentujemy zestawienie terminów i opłat w ciągu tegorocznej rekrutacji na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w trybie stacjonarnym.

Uwaga: Wszystkie podane terminy dotyczą kandydatów z polską maturą po 2005 roku!

Białystok (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R/MATEMATYKA R

Termin rejestracji: 09.05.2017 – 07.07.2017

Opłata rekrutacyjna (??zł), należy zapłacić w terminie rejestracji

Termin uzupełniania wyników matur: do 12.07.2017

Pierwsza lista rankingowa: 13.07.2017

Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 14.07.2017 – 18.07.2017

Kolejna lista: 19.07.2017

Bydgoszcz (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R 0,55 + CHEMIA R 0,45/FIZYKA R 0,45

Termin rejestracji: od 29.05.2017

Opłata rekrutacyjna (80zł): należy zapłacić w terminie rejestracji

Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)

Pierwsza lista rankingowa: wciąż brak danych

Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: wciąż brak danych

Gdańsk (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R

Termin rejestracji: od 08.05.2017 - 06.07.2017

Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji

Termin uzupełniania wyników matur: 30.06.2017 – 06.07.2017

Pierwsza lista rankingowa: 11.07.2017

Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: termin będzie podany przy ogłoszeniu pierwszej listy rankingowej

ŚUM (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/MATEMATYKA R/FIZYKA R

Termin rejestracji: 29.05.2017 do 10.07.2017 do godz.23.59

Opłata rekrutacyjna (60zł/70zł), należy zapłacić w terminie rejestracji

Termin uzupełniania wyników matur: do 10.07.2017 do godz.23.59

Pierwsza lista rankingowa: 12.07.2017, godz. 15:00

Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 13.07.2017 – 17.07.2017

Kielce (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R (0,5) + CHEMIA R (0,4) + FIZYKA R/MATEMATYKA R (0,1)

Termin rejestracji: 01.06.2017 do 10.07.2017

Opłata rekrutacyjna (85zł): należy zapłacić w terminie rejestracji

Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)

Pierwsza lista rankingowa: 12.07.2017

Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 12.07.2017 – 15.07.2017

Kraków CM UJ (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R + MATEMATYKA R

Termin rejestracji: 23.05.2017 – 06.07.2017

Opłata rekrutacyjna (75zł), należy zapłacić w terminie rejestracji

Potwierdzenie rejestracji: do 10.07.2017 (do godz. 12:00)

Termin uzupełniania wyników matur: do 09.07.2017 (do godz. 12:00)

Pierwsza lista rankingowa: 14.07.2017

Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 17.07.2017 do 20.07.2017

Lublin (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R + MATEMATYKA R/FIZYKA R

Termin rejestracji: 15.05.2017 do 26.06.2017

Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji

Termin uzupełniania wyników matur: 30.06.2017 – 10.07.2017

Pierwsza lista rankingowa: 14.07.2017

Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: do 18 lipca 2017 do godz. 12:00

Łódź (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: 2 z 4: BIOLOGIA R/CHEMIA R/MATEMATYKA R/FIZYKA R

Termin rejestracji: 25.04.2017 do 4.07.2017 *(MON do 13.07.2017)

Opłata rekrutacyjna (85zł): do 4.07.2017 *(MON do 13.07.2017)

Termin uzupełniania wyników matur: do 4.07.2017 *(MON do 13.07.2017)

Pierwsza lista rankingowa: 10.07.2017 *(MON 19.07.2017)

Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 11.07.2017 – 17.07.2017 *(MON 20.07.2017 – 27.07.2017)

Olsztyn (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R + FIZYKA R/MATEMATYKA R

Termin rejestracji: 06.06.2017  06.07.2017 (do godz. 15:00)

Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji

Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)

Pierwsza lista rankingowa: 12.07.2017 (godz. 13.00)

Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: do 20.07.2017 (godz. 15.00)

Opole (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R + TEST KOMPETENCJI POZNAWCZYCH 0,1

Termin rejestracji: 24.04.2017  05.07.2017

Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji

Test kompetencji poznawczych: 06.07.2017

Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)

Pierwsza lista rankingowa: do 12.07.2017

Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 12.07.2017 do 18.07.2017 (do godz. 15:00)

Poznań (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R

Termin rejestracji: 08.05.2017 – 26.06.2017

Opłata rekrutacyjna (85zł), do 26.06.2017

Termin uzupełniania wyników matur: do 07.07.2017 do godz. 15:00

Pierwsza lista rankingowa: do 11.07.2017

Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: do 13.07.2017 (do godz. 15.00)

Radom (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R + FIZYKA R/MATEMATYKA R

Termin rejestracji: 15.05.2017 - 11.07.2017

Opłata rekrutacyjna (85zł): należy zapłacić w terminie rejestracji

Pierwsza lista rankingowa: 13.07.2017

Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 14.07.2017 – 25.07.2017

Rzeszów (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R

Termin rejestracji: 5.06.2017 - 11.07.2017

Opłata rekrutacyjna (80zł): należy zapłacić w terminie rejestracji

Pierwsza lista rankingowa: 14.07.2017 godz. 15:00

Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 15.07.2017 – 18.07.2017

Warszawa WUM (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R + FIZYKA R/FIZYKA P 0,9/MATEMATYKA R/MATEMATYKA P 0,7

Termin rejestracji: 8.05.2017 – 3.07.2017 (lek)

Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji

Termin uzupełniania wyników matur: do 7.07.2017

Pierwsza lista rankingowa: nie podano, prawdopodobnie 9/10.07.2017

Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: od 11.07.2017 (lek); od 10.07.2017 (lek-dent)

Wrocław (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R + FIZYKA P/MATEMATYKA P

Termin rejestracji: 22.05.2017 – 29.06.2017

Opłata rekrutacyjna (85zł), 30.06.2017 – 11.07.2017

Termin uzupełniania wyników matur: 30.06.2017 – 11.07.2017

Pierwsza lista rankingowa: 14.07.2017 (lekarski po godz. 15.00, lek-dent po godz. 14:00)

Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 17-18.07.2017 (w godz. 10.00 – 14.00)

Szczecin (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R

Termin rejestracji: 15.05.2017 – 7.07.2017

Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji

Termin uzupełniania wyników matur: 30.06.2017 – 13.07.2017

Pierwsza lista rankingowa: wciąż brak danych

Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: termin zostaje podany w momencie ogłoszenia listy rankingowej.

Zielona Góra (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R/MATEMATYKA R

Termin rejestracji: 1.06.2017 – 8.07.2017

Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji

Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)

Pierwsza lista rankingowa: 13.07.2017 (po godz. 12:00)

Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 14.07.2017 – 17.07.2017 (godz. 8:00 – 14:00)

Komentarzy: 1337

Twój adres e-mail nie będzie wyświetlany ani przekazywany innym podmiotom. Pola wymagane oznaczono *.

*

*

Wpisz swój komentarz: