[2021] Terminy rekrutacji na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w 2021 roku (aktualizowane ostatnio 13.06.2021r)

——————————————————————

Mapa kierunków medycznych: Link

 

Białystok – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R/MATEMATYKA R
Termin rejestracji:  4.05.2021 do 11.07.2021
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: do 14.07.2021
Pierwsza lista rankingowa: 15.07.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 16-26.07.2021
Źródło danych: Link

Bydgoszcz - Colegium Medicium (UMK) im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R 0,55/MATEMATYKA R 0,55 + CHEMIA R 0,45/FIZYKA R 0,45/MATEMATYKA R 0,45
Termin rejestracji: od 07.06.2021 do 08.07.2021
Opłata rekrutacyjna (85zł): należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 13.07.2021 – 14:00
Druga lista rankingowa: 22.07.2021 – 14:00
Trzecia lista rankingowa: 28.07.2021 – 14:00
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 14-19.07.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z drugiej listy rankingowej: 23-26.07.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z trzeciej listy rankingowej: 29.07.2021 do 2.08.2021
Źródło danych: Link, Link2

Gdańsk - Gdański Uniwersytet Medyczny (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R/MATEMATYKA R
Termin rejestracji:  od 1.06.2021 do 08.07.2021
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: od 1.06.2021 do 08.07.2021
Pierwsza lista rankingowa: 13.07.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 13-15.07.2021
Kolejne listy rankingowe: 16.07, 20.07, 23.07, 27.07, 30.07, 3.08, 6.08, 23.08, 26.08

Źródło danych: Link, Link2

Katowice - Śląski Uniwersytet Medyczny (ŚUM) w Katowiach (wydział I w Katowicach oraz wydział II w Zabrzu) – (lekarski i lekarsko dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/MATEMATYKA R/FIZYKA R
Termin rejestracji: 30.04.2021 do 7.07.2021 (do 23:59)
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: należy uzupełnić w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: brak danych
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: Link

Katowice - Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (niepubliczna) (lekarski) (płatne)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/MATEMATYKA R/FIZYKA R
Termin rejestracji: od 04.05.2021 do 28*.08.2021
*po dniu 26.08.2021 r. istnieje możliwość złożenia podania do Rektora z prośbą o przyjęcie na studia w wyniku pojawienia się wolnych miejsc (nie później niż do dnia 04.10.2021 r.)
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: należy uzupełnić w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 30.08.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: od 31.08.2021 do 06.09.2021
Źródło danych: Link

Kielce - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R + FIZYKA R lub P/MATEMATYKA R lub P
Termin rejestracji: od 01.06.2021 do 7.07.2021
Opłata rekrutacyjna (85zł): należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 9.07.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 10-15.07.2021
Kolejne terminy przyjmowania kompletu wymaganych dokumentów na studia– z listy rezerwowej w przypadku niewypełnienia limitu miejsc: 16-26.07.2021
Źródło danych: Link

Kraków Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R + MATEMATYKA R
Termin rejestracji: od 1.06.2021 do 8.07.2021
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 16.07.2021
Druga lista rankingowa: 17.09.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 19-22.07.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 20-22.09.2021
Dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane): 03.09.2021
Źródło danych: Link

Kraków - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (niepubliczna) (lekarski) (niepubliczna) (płatne) 

Wymagane przedmioty: 2 do wyboru z biol (PP/PR) lub chem (PP/PR) lub fiz (PP/PR)
Termin rejestracji: od 17.05.2021 do 31.08.2021
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: należy uzupełnić w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: brak danych
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: Link

Lublin - Uniwersytet medyczny w Lublinie (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + MATEMATYKA P/R + CHEMIA R/FIZYKA R
Termin rejestracji:  od 18.05.2021 do 12.07.2021
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 16.07.2021 – 12:00
Druga lista rankingowa: 22.07.2021 - 12:00
Trzecia lista rankingowa: 27.07.2021 - 12:00
Czwarta lista rankingowa: 30.07.2021 - 12:00
Piąta lista rankingowa: 3.09.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 21.07.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z drugiej listy rankingowej: 26.07.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z trzeciej listy rankingowej:  29.07.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z czwartej listy rankingowej:  02.08.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z piątej listy rankingowej: 3.09.2021
Źródło danych: Link, Link2

Łódź - Uniwersytet Medyczny w Łodzi (lekarski)

Wymagane przedmioty: 2 do wyboru z biol (PP/PR) lub chem (PP/PR) lub fiz (PP/PR)
Termin rejestracji: od 26.04.2021 do 07.07.2021
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: do 10.07.2021
Pierwsza lista rankingowa: 13.07.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: od 13.07.2021 do 17.07.2021
Źródło danych: Link

Łódź - Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Wojskowy – MON)  (lekarski)

Wymagane przedmioty: 2 do wyboru z biol (PP/PR) lub chem (PP/PR) lub fiz (PP/PR)
Termin rejestracji: od 26.04.2021 do 07.07.2021
Terminy testów sprawnościowych: 6-8.07.2021
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: do 10.07.2021
Pierwsza lista rankingowa: 13.07.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: od 13.07.2021 do 17.07.2021
Źródło danych: Link

Olsztyn - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol + chem + (fiz (PP/PR) lub mat (PP/PR))
Termin rejestracji: od 08.06.2021 do 08.07.2021 do godziny 15:00
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: od 21.06.2021 do 08.07.2021 do godziny 15:00
Pierwsza lista rankingowa: 14.07.2021 – 12:00
Druga lista rankingowa: 22.07.2021 – 12:00
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: do 20.70.2021 do godziny 15:00* (decyduje data wpływu a nie wysłania)
Źródło danych: Link

Opole - Uniwersytet Opolski (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R
Termin rejestracji: od: 19.04.2021 00:00 do: 12.07.2021 23:59
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: 16.07.2021
Pierwsza lista rankingowa: do 16.07.2021 – 13:00
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: od 17.07.2021 do 23.07.2021 – 15:00
Źródło danych: Link, Link2

Poznań - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (wydział I i II) (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R
Termin rejestracji: od 10.05.2021 do 30.06.2021
Opłata rekrutacyjna (85złnależy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: do 12.07.2021 – 15:00
Pierwsza lista rankingowa: do 14.07.2021
Druga lista rankingowa: do 20.07.2021
Trzecia lista rankingowa: do 26.07.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej:  do 16.07.2021 – 15:00
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z drugiej listy rankingowej: do 22.07.2021 – 15:00
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z trzeciej listy rankingowej:  do 28.07.2021 – 15:00
Źródło danych: Link, Link2

Radom - Uniwersytet Technologiczno-Humnistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol (PR) + chem (PR) + (mat (PP/PR) lub fiz (PP/PR))
Termin rejestracji: od 17.05.2021 do 12.07.2021
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: należy uzupełnić w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 15.07.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: od 16.07.2021 do 26.07.2021
Źródło danych: Link

Rzeszów - Uniwersytet Rzeszowski (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol (PR) + (chem (PR) lub fiz (PR) lub mat (PR))
Termin rejestracji: od 31.05.2021 do 16.07.2021
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: należy uzupełnić w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 20.07.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: od 21.07.2021 do 30.07.2021
Źródło danych: Link

Szczecin - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R
Termin rejestracji: od 10.05.2021 do 11.07.2021
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: informacja na listach rankingowych
Pierwsza lista rankingowa: brak danych
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: termin zostaje podany w momencie ogłoszenia listy rankingowej.
Źródło danych: Link, Link2

Warszawa - Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) (wydział I i II) (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol (PP/PR) + chem (PP/PR) + fiz (PP/PR) lub mat (PP/PR)
Termin rejestracji: od 4.05.2021 do 7.07.2021* (*7.07. – ostatni dzień wyboru kierunku i wniesienia opłaty) (09.07.2021 zamknięcie systemu)
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: należy uzupełnić w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: pomiędzy 10 a 13 lipca
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 13.07.2021
Źródło danych: Link, Link2

Warszawa - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol (PP/PR) + chem (PP/PR) lub mat (PP/PR)
Termin rejestracji: od 1.06.2021 do 9.07.2021
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: należy uzupełnić w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 19.07.2021 – 12:00
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: Link, Link2

Warszawa – Uczelnia medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (lekarski) (płatne)

Wymagane przedmioty: biol (PP/PR) + chem (PP/PR) + mat lub fiz (PP)
Termin rejestracji: brak danych – tel. 22 703 43 93
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: należy uzupełnić w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: brak danych
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: Link

Warszawa - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie  (lekarski) (niepubliczna) (płatne)

Wymagane przedmioty: biol (PP/PR) + chem (PP/PR) + mat lub fiz (PP/PR)
Uwaga: Poziom rozszerzony matury: wartość „2″, poziom podstawowy matury: wartość „1,2″
Termin rejestracji: do 18.07.2021
Opłata rekrutacyjna (85zł): należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: należy wpisać w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 20.07.2021
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 21.07.2021 – 05.08.2021
Źródło danych: Link, Link2

Wrocław - Uniwersytet medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol (PR) + chem (PR) + (fiz (PP/PR) lub mat (PP/PR))
Termin rejestracji: od 24.05.2021 do 12.07.2021 – 11:59
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: należy wpisać w terminie rejestracji

Pierwsza lista rankingowa: 14.07.2021 – 14:00
Druga lista rankingowa: 19.07.2021 – 14:30
Trzecia lista rankingowa: 22.07.2021 – 14:00
Czwarta lista rankingowa: 26.07.2021 – 14:00
Piąta* lista rankingowa: 28.07.2021 – 14:00
Szósta* lista rankingowa: 30.07.2021 – 14:00
Siódma* lista rankingowa: 02.09.2021 – 14:00
Ósma* lista rankingowa: 06.09.2021 - 14:00
* – o ile nie zostanie wypełniony limit miejsc

Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: od 15.07.2021 (10:00 – 14:00) do 19.07.2021 (10:00 – 13:00)
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z drugiej listy rankingowej: od 20.07.2021 (10:00 – 14:00) do 22.07.2021 (10:00 – 13:00)
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z trzeciej listy rankingowej: od 23.07.2021 (10:00 – 14:00) do 26.07.2021 (10:00 – 13:00)
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z czwartej listy rankingowej: od 27.07.2021 (10:00 – 14:00) do 28.07.2021 (10:00 – 13:00)
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z piątej listy rankingowej: od 29.07.2021 (10:00 – 14:00) do 30.07.2021 (10:00 – 13:00)
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z szóstej listy rankingowej: od 01.09.2021 (10:00 – 14:00) do 02.09.2021 (10:00 – 13:00)
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z siódmej listy rankingowej: od 03.09.2021 (10:00 – 14:00) do 06.09.2021 (10:00 – 13:00)
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z ósmej listy rankingowej: od 07.09.2021 (10:00 – 14:00) do 08.09.2021 (10:00 – 13:00)
Źródło danych: Link

Zielona Góra - Uniwersytet Zielonogórski (lekarski)

Wymagane przedmioty:  2 wybrane z: BIOLOGIA R/ CHEMIA R/ FIZYKA R/ MATEMATYKA R
Termin rejestracji: od 1.06.2021 do (brak informacji)
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: brak danych
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: Link

Komentarzy: 116

 1. Jasne, jak chcecie to się szczepcie, ale jak mamy mieć obiektywnych otwartych umysłowo lekarzy skoro od początku, zanim zaczną studia już ich zmuszają do szczepień?!?1

  WOLNY WYBÓR

  2021.06.15
  19:47

 2. Cmuj przesadził mocno!!!!1!1!

  WOLNY WYBÓR

  2021.06.15
  19:48

 3. Kto się uczył to napisał a jak nie poszło to znaczy że od 3 roku życia było zacząć haha a kto składał do Zielonej Góry na niestacjonarnej?

  Wojtek

  2021.06.15
  21:32

 4. Zmieniając temat mam wynajmującego na miesiąc z Krakowa domek więc nie jest najgorzej…już niedługo pierwsze listy a tych uczelni gdzie się rejestrowałem trochę jest więc szansę są duże…

  Wojtek

  2021.06.15
  21:38

 5. czekamy na ciebie w kostnicy

  a

  2021.06.15
  21:46

 6. A co z Radomiem w tym roku?

  Student

  2021.06.16
  14:08

 7. Wojtek do kostnicy prędzej trafi jako preparat, niż by studiować XD

  Magda00

  2021.06.16
  14:09

 8. Cześć, tak mi się dziś przypomniało to forum, bardzo dawno nie wchodziłam, jak tam u Was? Jest tu może ktoś z rekrutacji 2 lata temu?

  Co u Was, radzicie sobie jakoś?

  never

  2021.06.16
  21:15

 9. Cześć Never, ja jestem. Jak Ci się w Szczecinie żyje? Zakończony 2 rok? Ja Lublin, jest dobrze póki co.

  Hello

  2021.06.17
  07:39

 10. Hej Never, melduje się UMB )) U mnie też wszystko do przodu Jeszcze mokrobiologia i fizjo za kilka dni A u Ciebie? Kto jeszcze sprzed dwóch lat wchodzi tutaj?

  aga

  2021.06.17
  08:07

 11. @nana, to prawda ze rozboja uwalilo 40% piszacych, a czy bedzie drugi termin w sierpniu to nikt nie wie (ale wg mnie raczej bedzie)

  Karol

  2021.06.17
  09:09

 12. czy możliwe jest przeniesienie się z umb na ump po pierwszym roku?- spełniam wygoni rekrutacyjne z 2020 roku i średnia tez zapewne powyżej 4,0 będzie?

  lekmek

  2021.06.17
  12:49

 13. @Lekmek
  Sprawdź na ile ci się przedmioty pokrywają.
  W tej uchwale dot. przeniesienia się na UMp jest napisane, że pokrywa się koszty nadrabiania przedmiotów (różnic programowych). Nie wiem jak oni to interpretują (czy tylko niestacjonarni, czy stacjonarni również płacą).

  dolekmek

  2021.06.17
  13:01

 14. UMB czy Olsztyn co byście wybrali?

  dino

  2021.06.17
  15:49

 15. Hej ja tez właśnie kończę drugi rok w Zabrzu, powodzenia tegorocznym kandydatom. Pamietam te emocje sprzed dwóch lat…

  Pietro

  2021.06.17
  16:30

 16. @Hello Tak, na razie dobrze, dziękuję, w poniedziałek fizjologia, 28 biochemia i można odespać, chociaż do września (mam nadzieję, że jednak i wrzesień prześpię).

  Dużo egzaminów jeszcze? Online czy na miejscu? (:

  never

  2021.06.17
  22:27

 17. @Aga Nie mam zielonego pojęcia, bardzo dawno nie wchodziłam.
  Miło Was „widzieć”. (:
  O, to też już z górki!
  A na UMB online czy na miejscu macie?

  never

  2021.06.17
  22:29

 18. @never, hejka! U mnie właśnie trwają przygotowania do egzaminu z anaty, chociaż średnio to widzę, ale najważniejsze że jestem dopuszczony, nawet jak sie wrzesień trafi to nic. Jak tam wygląda na pumie? Nie wiem czy pamiętasz, miałem iść do szczecina w zeszłej rekrutacji, ale koniec końców zmieniłem na uksw, bo bliżej, ale póki co jestem zadowolony xd

  daniozzzz

  2021.06.17
  22:43

 19. ja koncze 1 rok na Sum , jestem juz po praktycznym egzaminie z histologii ktory zdalem , w nastepnym tygodniu zostala jeszcze histologia teoria anatomia i biofizyka i mam nadzieje ze spokojne wakacje beda, trzymajcie kciuki

  Sum

  2021.06.18
  01:53

 20. @Sum podkreśl, że jesteś z Zabrza, bo w Kato naprawdę szerzy się patologia w Katedrze Histologii. Kierownik Katedry pragnęła zemsty na całym roku przez kilka jednostek, które coś odwaliły. Myślałem, że zbiorowa odpowiedzialność zakończyła się w 1945. Łudziłem się też, bo na początku Katedra była naprawdę w porządku, że zaszczepią pasję w studentach. Wyszło jak zwykle – brak człowieczeństwa i satysfakcja z poniżania. Szkoda, bo uważałem ich za profesjonalną kadrę.

  Sum-Kato

  2021.06.18
  09:33

 21. Eee dziwna sprawa bo ja tutaj czytałam że akto jest cudne a Zabrze ma problemu z prowadzącymi xD

  Sajna

  2021.06.18
  12:29

 22. tez tak czytalem rok temu ale chyba sądzac po opowiadaniach moich kolegow i kolezanek z kato role sie odwrocily

  Sum

  2021.06.18
  12:50

 23. Never@na UMB cały czas zdalnie I egzaminy także zdalnie Biochemia już zdana- na I roku ))

  aga

  2021.06.18
  13:18

 24. Z calym szacunkiem, ale jestescie na prawde honorowym rocznikiem, ktory postanowil walczyc z katedra z histologii. Całe lata jedyna normalna katedra, ale jak sie nie umie rozwiazywac porzadnie kolosow i szkielek, konczac po paru minutach to sory, donosy na katedre z histologii tez sa delikatnie nie na miejscu. „miales chamie zloty rog, zostal Ci sie jeno sznur” tak wasza postawe mozna opisac, bo mogliscie miec bardzo przyjemny roczek

  Gesa

  2021.06.18
  13:22

 25. @Gesa tu masz rację i też nie jestem w stanie zrozumieć studentów, którzy tego dokonali. Nie tłumaczy to jednak zachowań Katedry. Mogli wyciągnąć konsekwencje od tych jednostek, a nie rujnować ponad 400 innych studentów. Na to nie ma wytłumaczenia. I ‚odpowiedzialność zbiorowa’ również nie jest argumentem godnym XXI wieku.

  Sum-Kato

  2021.06.18
  13:34

 26. Ktoś przybliży co się działo z tą histologią?

  2580

  2021.06.18
  14:16

Twój adres e-mail nie będzie wyświetlany ani przekazywany innym podmiotom. Pola wymagane oznaczono *.

*

*

Wpisz swój komentarz: