Wymagane do rekrutacji przedmioty na maturze (wg miast)

Białystok
1) Biologia R
2) Chemia R lub Fizyka R

Bydgoszcz
1) Biologia R (przelicznik: wynik x 0,55)
2) Chemia R lub Fizyka R (przelicznik: wynik x 0,45)

Gdańsk
1) Biologia R
2) Chemia R

Katowice/ Zabrze
1) Biologia R
2) Chemia R

Kraków
1) Biologia R
2) Chemia R
3) Matematyka P lub Matematyka R lub Fizyka R

Lublin
1) Biologia R
2) Chemia R lub Fizyka R

Łódź
1) Biologia R
2) Chemia R
3) Matematyka P lub Matematyka R lub Fizyka P lub Fizyka R (Poziom rozszerzony x2)

Olsztyn
3 z 4 przedmiotów:
- Biologia
- Chemia
- Fizyka
- Matematyka
(Poziom rozszerzony x2)

Poznań
1) Biologia R
2) Chemia R lub Fizyka R

Szczecin
1) Biologia R
2) Chemia R
3) Fizyka P

Warszawa
1) Biologia R
2) Chemia R
3) Matematyka P lub Fizyka P

Wrocław
1) Biologia R
2) Chemia R
3) Fizyka P