[2023] Terminy rekrutacji na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w 2023 roku (aktualizowane ostatnio 28.05.2023r.)

——————————————————————

Mapa kierunków medycznych: LINK

ANALIZA I PRZEWIDYWANIA PROGÓW POJAWIĄ SIĘ PO PUBLIKACJI WYNIKÓW MATUR

 

Białystok – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R/CHEMIA R/FIZYKA R/MATEMATYKA R
Termin rejestracji: od ​​04.05.2023 do 12.07.2023
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: 13.07.2023
Pierwsza lista rankingowa: 14.07.2022
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 17-19.07.2023
Źródło danych: LINK

Bielsko – Biała –  Śląski Uniwersytet Medyczny (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R/MATEMATYKA R
Termin rejestracji: od ​​28.04.2023 do 12.07.2023
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 18.07.2023
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: od 19.07.2023 do 21.07.2023
Źródło danych: LINK

Bydgoszcz – Colegium Medicium (UMK) im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R 0,55/MATEMATYKA R 0,55 + CHEMIA R 0,45/FIZYKA R 0,45/MATEMATYKA R 0,45
Termin rejestracji: od 05.06.2023 do 10.07.2023
Opłata rekrutacyjna (85zł): należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 17.07.2023
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 18-22.07.2023
Źródło danych: LINK

Częstochowa – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R/MATEMATYKA R
Termin rejestracji: od 01.06.2023 do 10.07.2023
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 14.07.2023
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 14-15,17-18.07.2023
Źródło danych: LINK

Gdańsk – Gdański Uniwersytet Medyczny (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R/MATEMATYKA R
Termin rejestracji: od 15.05.2023 do 10.07.2023
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa:  14.07.2023
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: LINK

Elbląg – Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R/MATEMATYKA R/P / ANGIELSKI R/P
Termin rejestracji: od 01.06.2023 do 13.10.2023
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa:  16.08.2023
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: LINK

Kalisz – Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R/MATEMATYKA R
Termin rejestracji: od 08.05.2023 do 04.07.2023
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 21.07.2023
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: LINK

Katowice – Śląski Uniwersytet Medyczny (ŚUM) – (lekarski i lekarsko dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/MATEMATYKA R/FIZYKA R
Termin rejestracji: od 28.04.2023 do 12.07.2023
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 18.07.2023
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: od 19.07.2023 do 21.07.2023
Źródło danych: LINK

Katowice – Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (niepubliczna) (lekarski) (płatne)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/MATEMATYKA R/FIZYKA R
Termin rejestracji: od 08.05.2023 do 14.07.2023
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 20.07.2023
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 21-25.07.2023
Źródło danych: LINK

Kielce – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R + FIZYKA R lub P/MATEMATYKA R lub P
Termin rejestracji: od 01.06.2023 do 10.07.2023
Opłata rekrutacyjna (85zł): należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 12.07.2023
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 13-18.07.2023
Źródło danych: LINK

Kraków – Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: lekarski: BIOLOGIA R + CHEMIA R + MATEMATYKA R lub FIZYKA R; lekarsko-dentystyczny: BIOLOGIA R + CHEMIA R
Termin rejestracji: od 1.06.2023 do 09.07.2023
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: 09.07.2023
Pierwsza lista rankingowa: 17.07.2023
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 18-21.07.2023
Źródło danych: LINK

Kraków – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (niepubliczna) (lekarski) (niepubliczna) (płatne)

Wymagane przedmioty: 2 do wyboru z biol (PP/PR) lub chem (PP/PR) lub fiz (PP/PR)
Termin rejestracji: 15.05.2023 do 31.08.2023
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: należy uzupełnić w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: brak danych
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: LINK

Lublin – Uniwersytet medyczny w Lublinie (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + MATEMATYKA P/R + CHEMIA R/FIZYKA R
Termin rejestracji:  od 01.06.2023 – 12.07.2023
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 19.07.2023
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 19-25.07.2023
Źródło danych: LINK

Lublin – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + MATEMATYKA R/ CHEMIA R/FIZYKA R
Termin rejestracji:  od 05.05.2023 do 12.07.2023
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 18.07.2023
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 18.24.07.2023
Źródło danych: LINK

Łódź – Uniwersytet Medyczny w Łodzi (lekarski)

Wymagane przedmioty: 2 do wyboru z biologia R lub chemia R lub fizyka R lub matematyka R
Termin rejestracji: od 24.04.2023 do 09.07.2023
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: ok. 11.07.2023
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 11-15.07.2023
Źródło danych: LINK

Łódź – Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Wojskowy – MON)  (lekarski)

Wymagane przedmioty: 2 do wyboru z biologia R lub chemia R lub fizyka R lub matematyka R
Termin rejestracji: od 24.04.2023 do 14.07.2023
Terminy testów sprawnościowych: brak danych
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: ok. 18.07.2023
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 18-22.07.2023
Źródło danych: LINK

Olsztyn – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol + chem + (fiz (PP/PR) lub mat (PP/PR))
Termin rejestracji: od 07.06.2023 do 11.07.2023
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 17.07.2023
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: do 21.07.2023
Źródło danych: LINK

Opole – Uniwersytet Opolski (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R
Termin rejestracji: od 20.04.2023 do 11.07.2023
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: 14.07.2023
Pierwsza lista rankingowa: 14.07.2023
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 17.07-21.07.2023
Źródło danych: LINK

Płock – Akademia Mazowiecka w Płocku (lekarski)

Wymagane przedmioty: 2 do wyboru z: BIOLOGIA R/MATEMATYKA P/R/CHEMIA R/FIZYKA R
Termin rejestracji:  od 26.06.2023 do 14.07.2023
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: brak danych
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: LINK

Poznań – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (wydział I i II) (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R
Termin rejestracji: od 08.05.2023 do 30.06.2023
Opłata rekrutacyjna (85zł) należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: 12.07.2023
Pierwsza lista rankingowa: 14.07.2023
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 18.07.2023
Źródło danych: LINK

Poznań – Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA P/R / FIZYKA P/R / MATEMATYKA P/R
Termin rejestracji:  od 08.05.2023
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: od 8.05.2023
Pierwsza lista rankingowa: 10.07.2023
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: od 8.05.2023
Źródło danych: LINK

Radom – Uniwersytet Technologiczno-Humnistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol (PR) + chem (PR) + (mat (PP/PR) lub fiz (PP/PR))
Termin rejestracji: od 15.05.2023 do 13.07.2023
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: do 13 lipca
Pierwsza lista rankingowa: 14.07.2023
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 17-25.07.2023
Źródło danych: LINK

Rzeszów – Uniwersytet Rzeszowski (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol (PR) + (chem (PR) lub fiz (PR) lub mat (PR))
Termin rejestracji: od 29.05.2023 do 20.07.2023
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: należy uzupełnić w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 24.07.2023
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 25.07.2023 – 03.08.2023
Źródło danych: LINK

Siedlce – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R / FIZYKA R / MATEMATYKA R
Termin rejestracji:  od 04.05.2023 DO 10.07.2023
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych
Pierwsza lista rankingowa: 17.07.2023
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 18-24.07.2023
Źródło danych: LINK

Szczecin – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: do wyboru 2 z BIOLOGIA R/CHEMIA R/FIZYKA R/MATEMATYKA R
Termin rejestracji: od 08.05.2023 do 11.07.2023
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: 08.05-13.07.2023
Pierwsza lista rankingowa: brak danych
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: termin zostaje podany w momencie ogłoszenia listy rankingowej.
Źródło danych: LINK

Warszawa – Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol (PP/PR) + chem (PP/PR) + fiz (PP/PR) lub mat (PP/PR)
Termin rejestracji: od 08.05.2023 do 10.07.2023
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: 11.07.2023
Pierwsza lista rankingowa: 14.07.2023
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 18.07.2023(lekarski) 17.07.2023(lekarsko-dentystyczny
Źródło danych: LINK

Warszawa – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol (PP/PR) + chem (PP/PR) + mat (PP/PR)
Termin rejestracji: od 07.06.2023 do 08.07.2023
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: należy uzupełnić w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 19.07.2023
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 20, 21, 22.07.2023
Źródło danych: LINK

Warszawa – Uniwersytet Warszawski (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + ANGIELSKI R + MATEMATYKA P/R + POLSKI P/R + CHEMIA R / FIZYKA R
Termin rejestracji:  od 06.06.2023 do 07.07.2023
Opłata rekrutacyjna (85zł), do 08.07.2023
Termin uzupełniania wyników matur: należy uzupełnić w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 20.07.2023
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 21, 24-25.07.2023
Źródło danych: LINK

Warszawa – Uczelnia medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (lekarski) (płatne)

Wymagane przedmioty: biol (PP/PR) + chem (PP/PR) + mat lub fiz (PP)
Termin rejestracji: brak danych
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: należy uzupełnić w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: brak danych
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: LINK

Warszawa – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie  (lekarski) (niepubliczna) (płatne)

Wymagane przedmioty: biol (PP/PR) + chem (PP/PR) + mat lub fiz (PP/PR)
Uwaga: Poziom rozszerzony matury: wartość „2″, poziom podstawowy matury: wartość „1,2″
Termin rejestracji: od 24.04.2023 do 29.09.2023
Opłata rekrutacyjna (85zł): należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych
Pierwsza lista rankingowa: 21.07.2023
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: brak danych
Źródło danych: LINK

Wrocław – Uniwersytet medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol (PR) + chem (PR) + (fiz (PP/PR) lub mat (PP/PR))
Termin rejestracji: od 22.05.2023 do 12.07.2023
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 14.07.2023
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: od 17.07.2023 do 19.07.2023
Źródło danych: LINK

Wrocław – Politechnika Wrocławska (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol (PR) + mat (PP/PR) + (chem (PR) lub fiz (PR)) + j.pol + j.obcy
Termin rejestracji: od 23.06.2023 do 10.07.2023
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 12.07.2023
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: od 13.07.2023 do 18.07.2023
Źródło danych: LINK

Zabrze – Śląski Uniwersytet Medyczny (ŚUM) (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R/MATEMATYKA R
Termin rejestracji:  od 28.04.2023 do 12.07.2023
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 18.07.2023
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: od 19.07.2023 do 21.07.2023
Źródło danych: LINK

Zielona Góra – Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego (lekarski)

Wymagane przedmioty:  2 wybrane z: BIOLOGIA R/ CHEMIA R/ FIZYKA R/ MATEMATYKA R
Termin rejestracji: od 01.06.2023 do 10.07.2023
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: do 10.07.2023
Pierwsza lista rankingowa: 13.07.2023
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: od 13.07.2023 do 17.07.2023 (skany) do 31.08.2023 (oryginały)
Źródło danych: LINK

Komentarzy: 579

 1. myslicie ze w bialym bedzie 159 czy to marzenie scietej glowy

  kasia

  2023.09.18
  20:26

 2. Co się stało w Radomiu stacjonarne?
  próg punktowy z 400 na 318? Czy to tak słaba uczelnia?

  Kamil

  2023.09.19
  18:24

 3. Pomyłka pewnie – już zmienili

  Nina

  2023.09.20
  09:06

 4. Ja kończąc właśnie staż nie będę miał prosto z miejscem specjalizacyjnym w dużym mieście, ale Wy to będziecie mieli jakieś po prostu kongo. Rynek się tak przesyci, że jak skończycie studia to czeka Was co najwyżej POZ za minimalną… Idźcie w IT dopóki możecie.

  Maciek

  2023.09.20
  15:13

 5. Plus jeśli ktoś nie potrafił napisać tak prostego egzaminu jak matura na tyle by dostać się na jakąś normalną uczelnie a nie te nowe wynalazki, to zwyczajnie sorry ale nie da sobie rady. Chyba że w tych nowych sączach i innych KULach poziom będzie rzeczywiście dno i metr mułu, jak każdy przewiduje :D

  Maciek

  2023.09.20
  15:17

 6. Myślę, że więcej osób jest w stanie zdać anatomię, niż rozszerzoną fizykę lub matematykę na tyle samo procent.A anata to.jeden z najtrudniejszych egzamonów na leku.

  Michasia

  2023.09.21
  19:16

 7. Nie każdy chce pracować w dużych miastach, w Polsce powiatowej długo będą jeszcze poważne braki.
  Jeżeli ktoś wybiera medycynę i będzie miał ochotę robić specjalizację, w dużym mieście i do tego, te najbardziej lukratywne to jest oczywiste, że będzie to trudne.

  Mateusz

  2023.09.26
  06:39

 8. Jestem zapisany na lek na kilka uczeni. Moglem sie wypisac, ale nie zrobilem. Myslicie, ze bede mial problemy? Czy po prostu mnie skresla tam gdzie nie bede chodzil?

  Patryk

  2023.10.23
  17:41

 9. Jestem zapisany na lek na kilka uczeni. Moglem sie wypisac, ale tego nie zrobilem. Myslicie, ze bede mial problemy? Czy po prostu mnie skresla tam gdzie nie bede chodzil? Nie bede studiowal na wielu roznych uczelniach tego samego kierunku.

  Patryk

  2023.10.23
  17:45

Twój adres e-mail nie będzie wyświetlany ani przekazywany innym podmiotom. Pola wymagane oznaczono *.

*

*

Wpisz swój komentarz: