[2022] Terminy rekrutacji na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w 2022 roku (aktualizowane ostatnio 24.05.2022r.)

——————————————————————

Mapa kierunków medycznych: LINK

ANALIZA I PRZEWIDYWANIA PROGÓW POJAWIĄ SIĘ PO PUBLIKACJI WYNIKÓW MATUR

Białystok – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R/MATEMATYKA R
Termin rejestracji: od ​​04.05.2022 do 07.07.2022
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: do 09.07.2022
Pierwsza lista rankingowa: 11.07.2022
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 12-15.07.2022
Źródło danych: LINK

Bydgoszcz – Colegium Medicium (UMK) im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R 0,55/MATEMATYKA R 0,55 + CHEMIA R 0,45/FIZYKA R 0,45/MATEMATYKA R 0,45
Termin rejestracji: od 06.06.2022 do 11.07.2022
Opłata rekrutacyjna (85zł): należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: do 11.07.2022
Pierwsza lista rankingowa: 14.07.2022
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 15,16,18,19,20.07.2022
Źródło danych: LINK

Gdańsk – Gdański Uniwersytet Medyczny (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R/MATEMATYKA R
Termin rejestracji: od 01.06.2022 do 31.08.2022
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: do 08.07.2022
Pierwsza lista rankingowa:  15.07.2022
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 15-18.07.2022
Źródło danych: LINK

Katowice – Śląski Uniwersytet Medyczny (ŚUM) w Katowiach (wydział I w Katowicach oraz wydział II w Zabrzu) – (lekarski i lekarsko dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/MATEMATYKA R/FIZYKA R
Termin rejestracji: od 29.04.2022 do 13.07.2022
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić do 15.07.2022
Termin uzupełniania wyników matur: do 13.07.2022
Pierwsza lista rankingowa: 19.07.2022
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 20-22.07.2022
Źródło danych: LINK

Katowice – Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (niepubliczna) (lekarski) (płatne)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/MATEMATYKA R/FIZYKA R
Termin rejestracji: od 09.05.2022 do 05.08.2022
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 12.08.2022
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 16-20.08.2022
Źródło danych: LINK

Kielce – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R + FIZYKA R lub P/MATEMATYKA R lub P
Termin rejestracji: od 01.06.2021 do 10.07.2022
Opłata rekrutacyjna (85zł): należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: do 10.07.2022
Pierwsza lista rankingowa: 12.07.2022
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 13-18.07.2022
Źródło danych: LINK

Kraków – Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R + MATEMATYKA R
Termin rejestracji: od 1.06.2022 do 07.07.2022
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić do 08.07.2022
Termin uzupełniania wyników matur: do 07.07.2022
Pierwsza lista rankingowa: 15.07.2022
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 18-21.07.2022
Źródło danych: LINK

Kraków – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (niepubliczna) (lekarski) (niepubliczna) (płatne)

Wymagane przedmioty: 2 do wyboru z biol (PP/PR) lub chem (PP/PR) lub fiz (PP/PR)
Termin rejestracji: od 15.05.2022 do 31.08.2022
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: należy uzupełnić w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: do 07.09.2022
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: komplet dokumentów dostarczany przed ogłoszeniem wyników
Źródło danych: LINK

Lublin – Uniwersytet medyczny w Lublinie (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + MATEMATYKA P/R + CHEMIA R/FIZYKA R
Termin rejestracji:  od 16.05.2022 do 12.07.2022
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: do 12.07.2022
Pierwsza lista rankingowa: 18.07.2022
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 18-21.07.2022
Źródło danych: LINK

Łódź – Uniwersytet Medyczny w Łodzi (lekarski)

Wymagane przedmioty: 2 do wyboru z biologia R lub chemia R lub fizyka R lub matematyka R
Termin rejestracji: od 22.04.2022 do 07.07.2022
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: do 09.07.2022
Pierwsza lista rankingowa: 12.07.2022
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 12-16.07.2022
Źródło danych: LINK

Łódź – Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Wojskowy – MON)  (lekarski)

Wymagane przedmioty: 2 do wyboru z biologia R lub chemia R lub fizyka R lub matematyka R
Termin rejestracji: od 22.04.2022 do 07.07.2022
Terminy testów sprawnościowych: 05-07.07.2022
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: do 09.07.2022
Pierwsza lista rankingowa: 12.07.2022
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 12-16.07.2022
Źródło danych: LINK

Olsztyn – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol + chem + (fiz (PP/PR) lub mat (PP/PR))
Termin rejestracji: od 07.07.2022 do 08.07.2022
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: 20.06-08.07.2022
Pierwsza lista rankingowa: 14.07.2022
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: do 20.07.2022
Źródło danych: LINK

Opole – Uniwersytet Opolski (lekarski)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R
Termin rejestracji: od 19.04.2022 do 11.07.2022
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: PRZED 15.07.2022
Pierwsza lista rankingowa: 15.07.2022
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 18-22.07.2022
Źródło danych: LINK

Poznań – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (wydział I i II) (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: BIOLOGIA R + CHEMIA R/FIZYKA R
Termin rejestracji: od 09.05.2022 do 30.06.2022
Opłata rekrutacyjna (85zł) należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: do 12.07.2022
Pierwsza lista rankingowa: do 14.07.2022
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej:  do 18.07.2022
Źródło danych: LINK

Radom – Uniwersytet Technologiczno-Humnistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol (PR) + chem (PR) + (mat (PP/PR) lub fiz (PP/PR))
Termin rejestracji: od 16.05.2022 do 13.07.2022
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: do 13.07.2022
Pierwsza lista rankingowa: 15.07.2022
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: od 16.07.2022 do 26.07.2022
Źródło danych: LINK

Rzeszów – Uniwersytet Rzeszowski (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol (PR) + (chem (PR) lub fiz (PR) lub mat (PR))
Termin rejestracji: od 30.05.2022 do 15.07.2022
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: należy uzupełnić w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 22.07.2022
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 25-29.07.2022
Źródło danych: LINK

Szczecin – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Wymagane przedmioty: do wyboru 2 z BIOLOGIA R/CHEMIA R/FIZYKA R/MATEMATYKA R
Termin rejestracji: od 09.05.2022 do 08.07.2022
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: 05-10.07.2022
Pierwsza lista rankingowa: 10.07.2022
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: termin zostaje podany w momencie ogłoszenia listy rankingowej.
Źródło danych: LINK

Warszawa – Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol (PP/PR) + chem (PP/PR) + fiz (PP/PR) lub mat (PP/PR)
Termin rejestracji: od 04.05.2022 do 06.07.2022
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: do 08.07.2022
Pierwsza lista rankingowa: 15.07.2022 (lekarski)/11.07.2022 (lekarsko-dentystyczny)
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 18.07.2022 (lekarski)/12.07.2022 (lekarsko-dentystyczny)
Źródło danych: LINK

Warszawa – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol (PP x 0,2/PR x 0,4) + chem (PP x 0,2/PR x 0,4) + mat (PP x 0,1/PR x 0,2)
Termin rejestracji: od 07.06.2022 do 08.07.2022
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: należy uzupełnić w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: 19.07.2022
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 20-22.07.2022
Źródło danych: LINK

Warszawa – Uczelnia medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (lekarski) (płatne)

Wymagane przedmioty: biol (PP/PR) + chem (PP/PR) + mat lub fiz (PP)
Termin rejestracji: do 15.09.2022
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: należy uzupełnić w terminie rejestracji
Pierwsza lista rankingowa: po 15.09
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: przed 15.09.2022
Źródło danych: LINK

Warszawa – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie  (lekarski) (niepubliczna) (płatne)

Wymagane przedmioty: biol (PP/PR) + chem (PP/PR) + mat lub fiz (PP/PR)
Uwaga: Poziom rozszerzony matury: wartość „2″, poziom podstawowy matury: wartość „1,2″
Termin rejestracji: do 25.04.2022 do 11.07.2022
Opłata rekrutacyjna (85zł): należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: 04-08.07.2022
Pierwsza lista rankingowa: 19.07.2022
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 20.07-04.08.2022
Źródło danych: LINK

Wrocław – Uniwersytet medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (lekarski)

Wymagane przedmioty: biol (PR) + chem (PR) + (fiz (PP/PR) lub mat (PP/PR))
Termin rejestracji: od 23.05.2022 do 11.07.2022
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: do 11.07.2022
Pierwsza lista rankingowa: 15.07.2022
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 18-20.07.2022
Źródło danych: LINK

Zielona Góra – Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego (lekarski)

Wymagane przedmioty:  2 wybrane z: BIOLOGIA R/ CHEMIA R/ FIZYKA R/ MATEMATYKA R
Termin rejestracji: od 01.05.2022 do 12.07.2022
Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji
Termin uzupełniania wyników matur: (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)
Pierwsza lista rankingowa: 14.07.2022
Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 14-18.07.2022
Źródło danych: LINK

 

Komentarzy: 724

 1. Gdańsk próg 163 (78%)

  Marek

  2022.10.01
  18:18

 2. Gumed 162 (82%)

  Adrian

  2022.10.13
  21:05

 3. W ogóle nigdzie się progi nie zgadzają, na tym drugim, rzetelnym i lepszym forum są prawdziwe progi końcowe

  Olafasola

  2023.01.26
  09:39

 4. Skas info, że do Bydgoszczy 71 wystarczyło? Na ich stronie mają ponad 74

  Kasia

  2024.05.21
  14:16

Twój adres e-mail nie będzie wyświetlany ani przekazywany innym podmiotom. Pola wymagane oznaczono *.

*

*

Wpisz swój komentarz: