Progi 2014 – prognoza

Tegoroczne prognozowanie znacznie utrudnia nam brak publikacji przez OKE oficjalnych stanin maturalnych. Z nieoficjalnych informacji dowiedzieliśmy się, że zostaną one przedstawione dopiero pod koniec sierpnia tego roku. Sporządzając tę notatkę, jesteśmy więc zmuszeni bazować na niepełnych danych dotyczących matur, w tym na nadsyłanych nam strzępach informacji dot. stanin. Z tego względu pragniemy zaznaczyć, że tegoroczna prognoza jest obarczona większą niedokładnością niż ubiegłoroczna.
Prognozę dla uczelni dwuprzedmiotowych przedstawiamy w pierwszej kolejności; następnie opublikujemy prognozę dla uczelni trzyprzedmiotowych.

Prognoza dla uczelni, na których wymagane w rekrutacji są dwa przedmioty.
(Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, ŚUM, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin)

Kandydaci rekrutujący się na medycynę do ww. miast mają do wyboru biologię i chemię (na wszystkich uczelniach) oraz fizykę i matematykę (na części uczelni). [wszystkie na poziomie rozszerzonym]. Ponieważ znakomita większość z nich rejestruje się na postawie wyłącznie rozszerzonych biologii i chemii – tylko te dwa przedmioty bierzemy pod uwagę w poniższej prognozie.

I czynnik: Spadek liczby osób piszących maturę.
Uwaga! Poniższe dane dotyczą ilości osób przystępujących do matury po raz pierwszy.

W tym roku do matury z biologii na poziomie rozszerzonym przystąpiło 27 475 maturzystów, a w ubiegłym – 39 746, a więc aż o 12 271 (31%) mniej. W przypadku rozszerzonej chemii sytuacja wygląda bardzo podobnie: 21 587 piszących w tym roku i 31 109 w ubiegłym dają spadek o 9522 maturzystów, czyli również o 31%.
Taki znaczący spadek osób piszących maturę z biologii i chemii (po raz pierwszy) z pewnością przełoży się na przybliżenie wprost proporcjonalny spadek nowych kandydatów na medycynę. Należy pamiętać jednak o tym, że maturę piszą nie tylko oni, lecz także osoby, którym nie udało się dostać na medycynę w latach ubiegłych. Ponieważ nie wiadomo ile jest takich osób, należy wierzyć zdrowemu rozsądkowi, który podpowiada, że coraz więcej.
Niemniej, można być pewnym, że w tym roku osób starających się dostać na medycynę będzie znacznie mniej niż w roku ubiegłym.

II czynnik: Zwiększone limity przyjęć.

Jak informowaliśmy w poprzednim wpisie, wg. projektu rozporządzenia MZ dot. limitów przyjęć, w tym roku zostanie utworzonych dodatkowo 29 miejsc na kierunek lekarski w trybie stacjonarnym. Jest to projekt, a ostateczna wersja zostanie opublikowana pewnie w okolicach końcówki sierpnia, ale zakładamy, że tak zostanie.
Uczelnie, na których limit przyjęć na studia stacjonarne (kierunek lekarski) został podwyższony:
ŚUM: 13 miejsc więcej
Poznań: 10 miejsc więcej
Warszawa: 23 miejsca więcej

Ponieważ zwiększenie limitów jest kosmetyczne – tylko w minimalnym stopniu może przyczynić się do spadku progów.

III czynnik: Wyniki matur.

Biologia: W tym roku średnia wyników z rozszerzonej biologii wyniosła 53% (a więc jest wyższa o 3% w stosunku do roku ubiegłego). Przy odchyleniu standardowym na poziomie 21 można podejrzewać, że teoretycznie będziemy mieć średnio podobną ilość wyników wysokich i bardzo wysokich, ale wyniki te będą nieznacznie wyższe niż w zeszłym roku. Potwierdzają to wszystkie staniny (z trzech województw), w których jesteśmy posiadaniu.

Chemia: Średnia w tym roku wyniosła aż o 6% mniej (z 56 na 50%), a odchylenie standardowe zmieniło się tylko o 1, w związku z czym wyników wysokich i bardzo wysokich będzie średnio tyle samo, co w roku ubiegłym, ale będą to wyniki niższe. Ta tendencja, której można by się spodziewać – również znajduje odzwierciedlenie w staninach.

Biorąc pod uwagę wyniki obu matur łącznie, można stwierdzić, że kolejny rok z rzędu sumaryczny wynik tych dwóch matur jest niemal identyczny, a zatem sumaryczna trudność tych egzaminów utrzymuje się na stałym poziomie (przy czym można uznać jako ‚trudną’ chemię, a jako ‚łatwą’ biologię).
Tak więc ten czynnik nie będzie odgrywał znaczącej roli w prognozie progów – jest bowiem stały.

IV czynnik: Większa ilość uczelni dwuprzedmiotowych.

W tym roku można rekrutować się na podstawie dwóch przedmiotów aż na 8 uczelni (w stosunku do 6 w zeszłym roku). Korzystność takiej sytuacji można zobrazować w ten sposób, że relatywnie stała ilość kandydatów, mając do wyboru tylko 6 uczelni (gdyż kandydaci spełniają warunki tylko na nie) ‚ciśnie’ się na nich i wzajemnie blokuje. Mając do wyboru o dwie uczelnie więcej – ta sama ilość kandydatów ‚rozkłada’ się na nich, powodując, że próg szybciej i bardziej szybuje w dół. Należy wiedzieć, że takie zobrazowanie sytuacji jest bardzo ogólne i nie uwzględnia wielu czynników, niemniej pokazuje zarys zależności między ilością możliwych uczelni, a progiem.
[wp_ad_camp_2]

Czytaj dalej »

Prognoza

Naszą prognozę przedstawimy dopiero za kilka godzin. Ze względu na brak oficjalnych stanin CKE, bazujemy na niepełnych danych, a zależy nam na jak największej wiarygodności prognoz.

Oficjalny projekt Ministerstwa Zdrowia dot. limitów przyjęć na kierunki lekarski i lek-dent w 2014 roku.

Dostaliśmy potwierdzenie z Parlamentu Studentów RP, że plik z projektem limitów przyjęć (wrzucony w komentarzach pod naszym wpisem przez użytkownika Adam) jest oficjalny. Wciąż jednak nie należy go traktować jako ostateczne rozporządzenie dotyczące limitów przyjęć, gdyż jest to projekt, a ostateczny dokument zostanie opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia później; sądzimy, że nastąpi to w okolicy końca sierpnia, tak, jak w ubiegłym roku. Mimo wszystko, ostateczne rozporządzenie jest zwykle identyczne, jak projekt.
(krótka analiza po rozwinięciu wpisu)

Projekt Ministerstwa Zdrowia dot. limitów przyjęć na kierunki lekarski i lek-dent w 2014 roku:

Czytaj dalej »

Informacja na temat rekrutacji na medycynę na Ukrainie.

Ilość osób kandydujących na medycynę jest zawsze dużo wyższa niż ilość osób, która się na medycynę dostaje. Świadczą o tym choćby prezentowane przez uczelnie statystyki tzw. liczba kandydatów na miejsce, która co roku oscyluje w granicach 20-30. Większość kandydatów, którym nie udaje się dostać, decyduje się pójść na inne studia, część osób zostaje w domu, celem poprawiania matury za rok. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z alternatywy, jaką jest studiowanie medycyny na Ukrainie. Poprosiliśmy osobę odpowiedzialną za rekrutację na Uniwersytecie Medycznym w Tarnopolu o garść informacji na ten temat. Na wstępie zaznaczamy, że nie jest naszym celem promowanie żadnego z uniwersytetów, a jedynie przedstawianie czystych faktów, co czynimy od początku istnienia tego bloga. Nie mamy rozeznania na temat uczelni medycznych na Ukrainie, toteż prezentujemy wpis w celu informacyjnym.

Więcej informacji można znaleźć na specjalnie dedykowanej stronie: www.studiujnaukrainie.pl
Wszelkie pytania prosimy kierować poprzez zakładkę „Kontakt” na ww. stronie, ewentualnie w komentarzach pod wpisem.

Wiadomość od naszego korespondenta z Ukrainy:

Aby dostać się na Uniwersytet Medyczny w Tarnopolu trzeba mieć zdaną maturę z obojętnie jakiego przedmiotu. Wynika to z faktu, że na wydziale English Division studiują osoby z różnych zakątków świata, a matura jest tylko w Polsce. Dziekanat nie może porównywać zatem naszej polskiej matury z chociażby świadectwem ukończenia liceum w Iraku, gdzie nie ma egzaminu dojrzałości. Dlatego też głównym kryterium dostania się na nasz uniwersytet jest pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej. Jest to forma ustnego egzaminu z biologii i chemii w języku angielskim. 

W momencie, gdy kandydat ma słabo zdana maturę, lub nie posiada matury z biologii i chemii dziekan prosi go, aby w przyszłości przystąpił do egzaminu z ww przedmiotów, aby nie było później problemów w Polsce, czy to podczas przenosin, czy podczas procesu nostryfikacji.

Czytaj dalej »

[2014] Terminy rekrutacji, wnoszenia opłaty rekrutacyjnej, uzupełniania wyników matur i pierwszych list rankingowych (Lekarski i Lekarsko-dentystyczny)

Prezentujemy zestawienie terminów i opłat w ciągu tegorocznej rekrutacji na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w trybie stacjonarnym.

Uwaga: Wszystkie podane terminy dotyczą kandydatów z nową maturą.

Białystok (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Termin rejestracji: 02.06.2014 – 03.07.2014

Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji

Termin uzupełniania wyników matur: do 07.07.2014 r.

Pierwsza lista rankingowa: 09.07.2014 r.

Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 10.07.2014 r. – 14.07.2014 r.

Kolejna lista: 15.07.2014 r.

Bydgoszcz (lekarski)

Termin rejestracji: 30.04.2014 – 07.07.2014

Opłata rekrutacyjna (80zł), należy zapłacić w terminie rejestracji

Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)

Pierwsza lista rankingowa: 10.07.2014 r.

Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 11., 12., 14., 15., 16. -07.2014 r.

Kolejna lista: 17.07.2014 r.

Gdańsk (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Termin rejestracji: 01.05.2014 – 22.06.2014

Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji

Termin uzupełniania wyników matur: 27.06.2014 – 07.07.2014

Pierwsza lista rankingowa: 10.07.2014

Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: termin będzie podany przy ogłoszeniu pierwszej listy rankingowej

ŚUM (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Termin rejestracji: 26.05.2014 – 08.07.2014

Opłata rekrutacyjna (70zł), należy zapłacić w terminie rejestracji

Termin uzupełniania wyników matur: 27.06. – 08.07.2014 r.

Pierwsza lista rankingowa: 10.07.2014 r. (po godz. 14:00)

Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 11-15.07. 2014 r. (godz. 9:00 – 14:00)

Kraków (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Termin rejestracji: 29.05.2014 – 02.07.2014

Opłata rekrutacyjna (75zł), należy zapłacić w terminie rejestracji

Termin uzupełniania wyników matur: 27.06 - 04.07.2014 (do godz. 12:00)

Pierwsza lista rankingowa: 10.07.2014

Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 11.07.2014 do 16.07.2014

Lublin (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Termin rejestracji: 02.06.2014 – 16.06.2014

Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji

Termin uzupełniania wyników matur: 27.06 – 8.07.2014

Pierwsza lista rankingowa: 11.07.2014

Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 14. i 15.07.2014 (do godz. 13)

Łódź (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Termin rejestracji: 22.04.2014 – 26.06.2014

Opłata rekrutacyjna (na razie brak danych o wartości opłaty), do 04.07.14

Termin uzupełniania wyników matur: do 07.07.14

Pierwsza lista rankingowa: 11.07.14

Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 14.07 – 18.07

Olsztyn (lekarski)

Termin rejestracji: 4.06.2014-4.07.2014

Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji

Termin uzupełniania wyników matur: brak danych (rekomendujemy uzupełnić w dniu otrzymania wyników maturalnych)

Pierwsza lista rankingowa: 9.07.2014 (godz. 13.00)

Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: do 18.07.2014 (godz. 15.00)

Poznań (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Termin rejestracji: 05.05.2014 – 08.07.2014

(ZMIANA) Opłata rekrutacyjna (85zł), do 18.06.14

Termin uzupełniania wyników matur:  do 08.07.2014

Pierwsza lista rankingowa: lekarski: do 10.07.2014

Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: do 14.07.2014 (do godz. 15.00)

Warszawa (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Termin rejestracji: 05.05.2014 – 04.07.2014

Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji

Termin uzupełniania wyników matur: do 08.07.2014

Pierwsza lista rankingowa: brak danych (lecz prawdopodobnie 9.07.2014)

Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: od 10 lipca

Wrocław (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Termin rejestracji: 13.05.2014 – 22.06.2014

Opłata rekrutacyjna (na razie brak danych o wartości opłaty), do 22.06.2014

Termin uzupełniania wyników matur: 27.06 –07.07.2014r.

Pierwsza lista rankingowa: 8.07.2014r. (po godz. 15.00)

Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: 09-11. lipca 2014 (w godz. 10.00 – 14.00)

Szczecin (lekarski i lekarsko-dentystyczny)

Termin rejestracji: 19.05.2014 – 16.06.2014

Opłata rekrutacyjna (85zł), należy zapłacić w terminie rejestracji

Termin składania dokumentów (wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny, dowód opłaty rekrutacyjnej): 19.05.-17.06.2014

Termin uzupełniania wyników matur: 27.06.-04.07.2014

Pierwsza lista rankingowa: wciąż brak danych, Szczecin nie podaje terminów list rekrutacyjnych, jednak 2 lata z rzędu pierwsza lista pojawiła się 14 lipca, więc z dużą dozą prawdopodobieństwa w tym roku będzie podobnie.

Składanie dokumentów przez osoby, które dostały się z pierwszej listy rankingowej: termin zostaje podany w momencie ogłoszenia listy rankingowej.

 

Kolejne informacje o rekrutacji na studia stacjonarne oraz niestacjonarne będziemy publikować w najbliższych dniach.

[AKTUALIZACJA] Analiza rekrutacji 2013 (nasze prognozy a progi)

Nim zaczniemy publikować wpisy dotyczące tegorocznej rekrutacji, warto przedstawić krótką analizę rekrutacji ubiegłorocznej, szczególnie pod kątem naszych prognoz.

Osiągnęliśmy cel, gdyż jeszcze przed opublikowaniem I listy rekrutacyjnej na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny, udało nam się oszacować najniższe ostateczne progi na oba te kierunki w Polsce.
Należy przypomnieć, że bazowaliśmy tylko na ogólnych statystykach maturalnych i staninach publikowanych przez OKE oraz limitach przyjęć na studia. Najniższy końcowy próg* (165 dla kier. lekarskiego i 162 dla lek-dent) jest szczególnie ważny, gdyż wielu rekrutujących się maturzystów oczekuje na przyjęcie na studia do końca września, a nawet początku października i ten próg jest dla nich kluczowy.

Najważniejszy wniosek naszych prognoz brzmiał:

„Składając wszystkie informacje w całość, spodziewamy się utrzymania lub minimalnego spadku ostatecznych progów na uczelniach, na których wymagany są w rekrutacji rozszerzona biologia i chemia.”

Na szczęście ta prognoza również okazała się trafna, co potwierdza poniższe zestawienie:
Czytaj dalej »