Terminy rejestracji na kierunek lekarski (Stacjonarne)

Uwaga: Poniższe terminy dotyczą kandydatów z nową maturą.

 • Białystok

03.06.2013 – 02.07.2013

 • Bydgoszcz

23.04.2013 – 04.07.2013

 • Gdańsk

06.05.2013 – 21.06.2013

 • ŚUM

27.05.2013 – 03.07.2013

 • Kraków

29.05.2013 – 02.07.2013

 • Lublin

12.06.2013 – 24.06.2013

 • Łódź

od 22.04.2013

 • Olsztyn

4.06.2013-4.07.2013

 • Poznań

06.05.2013 – 20.06.2013

 • Warszawa

do 5.07.2013

 • Wrocław

13.05.2013 – 19.06.2013

 • Szczecin

20.05.2013 – 13.06.2013

 

Ogłoszenia o terminach uzupełniania wyników matur, pierwszych i kolejnych listach rekrutacyjnych oraz zapisów na studia niestacjonarne będą umieszczane później w odpowiednim czasie.

Ostateczne progi na medycynę (lekarski i lekarsko-dentystyczny) w roku 2012.

Poniżej znajdują się najbardziej rzetelne ostateczne progi punktowe, wymagane do dostania się na kierunki: lekarski i lekarsko-dentystyczny w 2012 roku (na semestr 12/13). Sporządzone na podstawie oficjalnych końcowych statystyk uczelni.
(podane w nawiasach wartości procentowe to wymagany wynik z biologii, gwarantujący dostanie się mając tą ilość punktów(przed nawiasem))

KIERUNEK LEKARSKI, STACJONARNE

 • Białystok: 170(80%)
 • Bydgoszcz: 82,55
 • Gdańsk: 170(83%)
 • Katowice/Zabrze: 166
 • Kraków: 275
 • Lublin: 170(82%)
 • Łódź: 436
 • Łódź woj-lek (zwykły): 420
 • Łódź woj-lek (MON) : 390
 • Olsztyn: 432
 • Poznań: 172(średnia 4,27)
 • Warszawa: 243(fizyka 76%)
 • Wrocław: 240
 • Szczecin: 207(53%)

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY, STACJONARNE

 • Białystok: 165(75%)
 • Gdańsk: 167(80%)
 • Zabrze: 164(77%)
 • Kraków: 267
 • Lublin: 163(78%)
 • Łódź: 420
 • Poznań: 169
 • Warszawa: 238(82%)
 • Wrocław: 234
 • Szczecin: 199

KIERUNEK LEKARSKI, NIESTACJONARNE (płatne)

 • Białystok: 158
 • Bydgoszcz: 78
 • Gdańsk: 157(80%)
 • Katowice/Zabrze: 147
 • Kraków: 244
 • Lublin: 152(80%)
 • Łódź: 394
 • Łódź woj-lek: 360
 • Wrocław: 201
 • Szczecin: 162
 • Poznań: 158
 • Warszawa: 197

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY, NIESTACJONARNE (płatne)

 • Białystok: 152(75%)
 • Gdańsk: 155(77%)
 • Zabrze: 138
 • Lublin: 144(77%)
 • Łódź: 350
 • Warszawa: 192
 • Szczecin: I nabór: 116 II nabór: 158
 • Wrocław: 198