Projekt limitów przyjęć na kierunek lekarski i lek-dent w 2018 roku.

Na początku kwietnia Ministerstwo Zdrowia udostępniło projekt tegorocznych limitów przyjęć. Kolejny rok z rzędu utrzymała się tendencja wzrostowa. W planowanym rozdaniu na kierunek lekarski w trybie stacjonarnym (bezpłatnym) przeznaczono 4401 miejsc. Jest to o 193 miejsc więcej niż w ubiegłym roku (Przypomnijmy, że w 2017 odnotowano wzrost w ilości 189 miejsc).

Ministerstwo po ubiegłorocznym obniżeniu limitów dla kierunku lekarsko-dentystycznego, w tym roku ponownie go zwiększa. Przyznano 799 miejsc na bezpłatnym lek-dencie w stosunku do 771 w zeszłym roku. To jednak i tak mnie niż 814 dwa lata temu).

Uwaga: W wyliczeniach nie uznano miejsc na Uczelni Łazarskiego i Akademii Krakowskiej jako odbywanych w trybie stacjonarnym, ze względu na płatny charakter studiów.

Jak co roku informujemy, iż dane przedstawiają projekt rozporządzenia, a zatem finalne limity przyjęć mogą być inne. Historia jednak pokazuje, iż ostateczne rozporządzenie w sprawie limitów nie różni się od wcześniej prezentowanych projektów.

///W kolejnym wpisie: Terminy i wymagania rekrutacyjne na 2018 rok///