Kierunek lekarski na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Statystyki pokazują, że w naszym kraju dostrzegany jest deficyt pracowników służby zdrowia. Polska z wynikiem 2,3 lekarza na tysiąc osób znajduje się na ostatnim miejscu w porównaniu do innych państw UE. Uczelnia Łazarskiego – lider rankingów uczelni niepaństwowych – wychodzi naprzeciw tym potrzebom, otwierając drugi w Polsce niepubliczny Wydział Medyczny.

W roku akademickim 2017/2018 kształcenie na kierunku lekarskim rozpocznie 60 studentów. Tym, co będzie wyróżniało studia lekarskie na UŁa, jest indywidualizacja procesu nauczania – zajęcia będą prowadzone w małych grupach z wykorzystaniem najnowszych materiałów edukacyjnych i rozwiązań technologicznych.

Mail

Dziekan Wydziału Medycznego, prof. dr hab. med. Piotr Zaborowski:

– Wiedza i umiejętności nie wystarczą w świecie, w którym „konkurencję” dla lekarza stanowi „doktor Google”. Studenci muszą być przygotowani do pracy w warunkach szybko postępującej cyfryzacji i rozwoju technologii. Niewielka liczba studentów pozwoli na przywrócenie relacji mistrz – uczeń, która w standardowym systemie kształcenia powoli zanika.

Zajęcia będą prowadzone zarówno na terenie Uczelni, jak i w placówkach partnerskich, m.in. w Wojskowym Instytucie Medycznym, Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Instytucie Hematologii i Transfuzjologii oraz szpitalach warszawskich i mazowieckich.

Wysoki poziom nauczania oraz możliwość zapoznania się z codzienną praktyką lekarską zapewni kadra dydaktyczna złożona z doświadczonych specjalistów i praktyków z wieloletnim stażem w najlepszych szpitalach klinicznych i nieklinicznych oraz przychodniach.

Więcej informacji znajdziecie na: https://www.lazarski.pl/pl/wydzialy-i-jednostki/wydzial-medyczny/
Zapraszamy także na nasz profil na Facebooku.

Uczelnia Łazarskiego

  • czołowe miejsca w rankingach uczelni niepublicznych („Perspektywy”, „Dziennik Gazeta Prawna”, „Rzeczpospolita”)
  • pierwszy niepubliczny Wydział Medyczny w Warszawie
  • 91% studentów zadowolonych z wyboru Uczelni

 

Kontakt:

Uczelnia Łazarskiego

ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa

tel. 22 543 55 01

https://rekrutacja.lazarski.pl/

rekrutacja@lazarski.edu.pl